Spejarscouten lär sig att ge och ta emot positiv respons.

Valikko

Den tomma stolen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ge och ta emot positiv respons.

Beskrivning:

I den här övningen går patrullmedlemmarna igenom olika styrkor inom patrullen. Var och är en är bra på något och värd att få beröm. Att få respons och beröm av andra är viktigt för den ungas självkännedom. Det är också viktigt att öva på att ge och få respons. Spejarscouterna kan först fundera tyst för sig själv på vem de kunde säga något uppmuntrande och positivt åt idag. Patrullen sitter i ring på stolar. Mitt i ringen står en tom stol. Var och en får i tur och ordning be någon ur ringen att sätta sig på den tomma stolen. Hen säger: ”Jag bad dig komma och sitta här, för att… ” och ger sedan sin positiva respons. Övningen kan göras så många gånger som man hinner. Efter övningen kan patrullen diskutera tillsammans om hur det kändes att bli kallad och att kalla någon till den tomma stolen. Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Det behövs en stol mer än det finns deltagare i leken. Ledaren ska följa med så att alla deltagare blir kallade till den tomma stolen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga