Spejarscouten känner igen goda egenskaper hos sig själv och hos andra. Spejarscoutens självbild stärks, liksom gruppandan i patrullen.

Valikko

Goda egenskaper


Målsättning:

Spejarscouten känner igen goda egenskaper hos sig själv och hos andra. Spejarscoutens självbild stärks, liksom gruppandan i patrullen.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna indelas i grupper på fyra personer. Varje grupp ritar en kvadrat (lämna tillräckligt med utrymme runtom) på ett papper. Gruppens uppgift är att tillsammans komma fram till tre positiva egenskaper som de alla har. Gruppen skriver de här egenskaperna i mitten på pappret. Det här skedet av övningen kan ta t.ex. fem minuter. I övningens andra skede ska gruppmedlemmarna fundera på tre goda egenskaper hos varje gruppmedlem som ingen annan i gruppen har. Alla får delta i diskussionen, också den person som man diskuterar om. De här egenskaperna skriver gruppen på kvadratens kanter. Det här skedet räcker 5-10 minuter. Slutligen berättar gruppen både om sina gemensamma goda egenskaper och om vilka goda egenskaper gruppens olika medlemmar har. 
Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att uppmuntra de blygaste att delta och vid behov tygla de mer högljudda. Det är bra om ledaren betonar att man i uppgiften söker konstruktiva och goda egenskaper. Det kan vara svårare att hitta positiva än negativa. Positiv respons hjälper gruppen framåt och stärker gruppandan. Ledaren påminner patrullens medlemmar om att de alla har goda egenskaper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga