Spejarscouten kan och vågar förbinda sig till ett långvarigt projekt.

Valikko

Ihärdighet


Målsättning:

Spejarscouten kan och vågar förbinda sig till ett långvarigt projekt.

Beskrivning:

Patrullen letar ur tidningar eller på internet fram exempel på personer som varit speciellt uthållig i sitt liv. De kan t.ex. vara paraidrottare, bergsklättrare, egenvårdare och så vidare. Spejarscouterna presenterar de personer de hittat åt de andra och berättar på vilket sätt personen visar ihärdighet i sitt liv. Samtidigt kan spejarscouterna fundera på om det i deras egen närhet finns personer som varit speciellt ihärdiga. 
Finskspråkig källa: Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-Kustannus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper spejarscouterna att hitta personer som uppfyller kriterierna på ihärdighet. Hen introducerar spejarscouterna till att också märka ihärdighet i sig själv.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga