Spejarscouten inser vilken betydelse de kvinno- och mansbilder som reklamer skapar har för det egna självförtroendet och den egna kroppsbilden.

Valikko

Män och kvinnor i reklam


Målsättning:

Spejarscouten inser vilken betydelse de kvinno- och mansbilder som reklamer skapar har för det egna självförtroendet och den egna kroppsbilden.

Beskrivning:

Patrullen samlar under en veckas tid bilder på ungdomar i sin egen ålder från t.ex. reklamer, musikvideor, serietidningar, TV-serier, filmer eller böcker. Bilderna kan antingen vara sådana som spejarscouterna tycker om eller sådana som de inte alls tycker om, eller varför inte både och. Under följande veckomöte samlas bilderna ihop och patrullen gör iakttagelser om hur realistiska bilderna är. Skapar bilderna press att ha en viss roll? Finns det olika förväntningar på personer av olika kön? 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Medialuku
Längd 20 min
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren samlar också själv material för pausen och leder sedan diskussionen om bilderna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga