Spejarscouten känner sig själv och de andra medlemmarna i gruppen.

Valikko

Om jag var…


Målsättning:

Spejarscouten känner sig själv och de andra medlemmarna i gruppen.

Beskrivning:

Varje spejarscout och ledaren fortsätter på följande meningar, antingen skriftligt eller muntligt.  

  1. Om jag var ett scoutmöte, skulle jag vara…  
  2. Om jag var en skolmaträtt, skulle jag vara…  
  3. Om jag var ett ställe i vår kårlokal, skulle jag vara…  
  4. Om jag var en sång, skulle jag vara…  
  5. Om jag var ett sportredskap, skulle jag vara…  
  6. Om jag var en möbel, skulle jag vara … 
  7. Om jag var en bok, skulle jag vara…  
  8. Om jag var ett klädesplagg, skulle jag vara…  

Om det känns svårt att tänka på meningarna utgående från sig själv kan övningen göras så att varje spejarscout skriver om en patrullkompis, t.ex. om Lasse var ett scoutmöte, skulle han vara en utelek. 
Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren förbereder olika meningar som hen delar ut åt patrullmedlemmarna. Ledaren instruerar spejarscouterna att fortsätta på meningarna och hjälper dem att fundera på lämpliga svar med hjälp av stödfrågor. Hen uppmuntrar också patrullens blygaste medlemmar att delta. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga