Spejarscouten fungerar i samarbete med sin patrull. Spejarscouten känner till lekar som också personer med funktionsnedsättningar kan delta i.

Valikko

Sittande fotboll


Målsättning:

Spejarscouten fungerar i samarbete med sin patrull. Spejarscouten känner till lekar som också personer med funktionsnedsättningar kan delta i.

Beskrivning:

Patrullen indelas i två lag och sätter sig i en ring, så att varannan person är från det andra laget. Patrulledaren skickar i väg den ena fotbollen medsols, så att bollen hamnar hos en person i det första laget. Bollen går sedan vidare från person till person i det första laget genom att man kastar eller räcker den till följande lagmedlem. Nu sätter lekledaren en till boll i spel. Den här bollen skickas iväg motsols från medlem till medlem i det andra laget. Det lag som kan hålla sin boll i rörelse längst utan att fälla den vinner. Man får inte röra i det andra lagets boll och bollen måste gå i rätt ordning från spelare till spelare. Deltagarna får inte stiga upp eller byta plats, utan bollen ska förflyttas mellan spelarna då de sitter i ring på stolar eller på golvet.  
Finskspråkig källa: MLL:n koulurauha-aineisto 2001 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att välja ett lämpligt ställe för spelet och ta med två fotbollar eller andra stora bollar. Efter leken går ledaren igenom hur ett lag kan vinna genom att samarbeta. Då måste alla sätta bollen i rörelse med hjälp av lätta rörelser så att följande lagmedlem lätt får i bollen utan att stiga upp från sin plats. Leken övar också deltagarnas tålamod och uppmärksamhet. Efter övningen kan patrullen tillsammans fundera på övningar och lekar som funktionshindrade kan delta i.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga