Spejarscouten kan planera hur hen använder sina pengar.

Valikko

Den egna ekonomin


Målsättning:

Spejarscouten kan planera hur hen använder sina pengar.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att använda sina pengar på ett långsiktigt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och skaffar den information och det material som behövs på förhand. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ge spejarscouterna praktiska exempel. Hen ser också till att varje spejarscouts integritet garanteras då patrullen pratar om pengar. Familjens ekonomi kan vara ett mycket känsligt ämne för en spejarscout, om det t.ex. finns arbetslöshet i familjen eller familjen är mycket förmögen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Rollspel: Den egna ekonomin. Man kan öva på att kontrollera den egna ekonomin också på läger eller utfärder. Lägret kan ordnas så, att allt program och allt material kostar en viss mängd lägervaluta. Under lägret kan all mat kosta lägervaluta eller så kan alla oberoende av ekonomiläge få den grundläggande maten, men ha möjlighet att köpa t.ex. extra kryddor eller efterrätt med lägervalutan. Spejarscouterna kan tjäna pengar genom att t.ex. hjälpa till i köket eller med att hugga ved. Spejarscouterna kan också förhandla sinsemellan så att man genom att bära kompisens ryggsäck kan tjäna lite extra pengar. Ledarna på lägret har alla på förhand överenskomna roller: en fungerar som bankir, som lånar ut pengar för en viss tidsperiod, och en kan fungera som skuldrådgivare som bestämmer om olika uppgifter som spejarscouten kan utföra för att betala tillbaka lånet (med ränta) om hen inte kunnat betala sitt lån tillbaka i tid. Man kan också planera en stöld till lägret, där t.ex. kökets kassa stjäls och stölden utreds med hjälp av poliser (ledare). För att genomföra uppgiften behövs olika produkters och tjänsters prislistor, samt t.ex. träbitar eller leksakssedlar som lägerpengar.

Att låna och att hyra. Man behöver inte äga allt själv. Spejarscouterna funderar på förhand hurudan utrustning som kan lånas eller användas tillsammans med andra. Patrullen tar reda på varifrån man vid behov kan låna eller hyra utfärdsutrustning som t.ex. en ryggsäck, cykelväska, kanot eller liknande. Meningen är att spejarscouterna ska märka att de inte själv behöver skaffa all den utrustning som behövs i scouterna, utan att de också kan låna utrustning. Samtidigt sänks förhoppningsvis tröskeln att delta.

Penninginsamling för läger. En enskild spejarscout eller spejarscoutpatrullen gör beslutet att delta i följande världsscoutjamboree eller i ett annat dyrt läger. Spejarscouten planerar hur hen  under ett eller två års tid kan samla in pengar för lägeravgiften och för fickpengar till lägret. Spejarscouten kan t.ex. börja spara sin veckopeng, göra små jobb åt släktningar mot betalning eller starta en liten 4H-förening. Också spejarscoutpatrullen kan planera gemensamma penninginsamlingsprojekt. I den här aktiviteten är det ändå meningen att fokusera på personlig ekonomi. Spejarscouten skriver sin plan och följer med hur den förverkligas under minst ett halvt år. Det är bra om lotsen är i kontakt med spejarscoutens föräldrar inför aktiviteten.

Ekonomidagbok. Spejarscouten för dagbok över alla sina inkomster och utgifter under en månad. Då månaden är slut granskar spejarscouten varifrån hen fått pengar och vad hen gjort med pengarna. Vilka har varit de största inkomsterna och utgifterna? Var alla inköp vettiga? Vad kunde man avstå från för att spara för en större införskaffning? Varifrån kunde man skaffa mera pengar?

Lägg till tips

Bifoga