Spejarscouten kan planera hur hen använder sina pengar.

Valikko

Den egna ekonomin


Målsättning:

Spejarscouten kan planera hur hen använder sina pengar.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att använda sina pengar på ett långsiktigt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och skaffar den information och det material som behövs på förhand. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ge spejarscouterna praktiska exempel. Hen ser också till att varje spejarscouts integritet garanteras då patrullen pratar om pengar. Familjens ekonomi kan vara ett mycket känsligt ämne för en spejarscout, om det t.ex. finns arbetslöshet i familjen eller familjen är mycket förmögen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga