Spejarscouten förstår vilken inverkan hens goda gärningar har för andras välmående.

Valikko

Förhållandet till andra: En god gärning


Målsättning:

Spejarscouten förstår vilken inverkan hens goda gärningar har för andras välmående.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att göra goda gärningar i sin egen omgivning. Spejarscouten märker också var hjälp behövs och kan ta tag i saken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Palvelu
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens med lotsen om hur aktiviteten genomförs och ber lotsen vid behov om hjälp. Det är bra att gå igenom gemensamma spelregler tillsammans med spejarscouterna före genomförandet av aktiviteten. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna att delta i aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med patrulledaren om ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten och stöder patrulledaren i hens uppgift. Vid behov deltar lotsen i planeringen och genomförandet av aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga