Spejarscouten förstår vilken inverkan hens goda gärningar har för andras välmående.

Valikko

Förhållandet till andra: En god gärning


Målsättning:

Spejarscouten förstår vilken inverkan hens goda gärningar har för andras välmående.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att göra goda gärningar i sin egen omgivning. Spejarscouten märker också var hjälp behövs och kan ta tag i saken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Palvelu
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens med lotsen om hur aktiviteten genomförs och ber lotsen vid behov om hjälp. Det är bra att gå igenom gemensamma spelregler tillsammans med spejarscouterna före genomförandet av aktiviteten. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna att delta i aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med patrulledaren om ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten och stöder patrulledaren i hens uppgift. Vid behov deltar lotsen i planeringen och genomförandet av aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Glädjejippo. Hitta på ett sätt att glädja andra. Ni kan t.ex. delta i insamlingen för Gemensamt ansvar genom att steka plättar till förmån för insamlingen. Ni kan också gå till en plats där det rör sig mycket människor och ge människor på gatan komplimanger.

Servicesedlar. Patrullen gör egna servicesedlar, som spejarscouterna kan ge åt familjemedlemmar eller andra ledare i scoutkåren. Servicesedlarna kan förutom vanliga hushållssysslor vara t.ex. en kupong för en 30 minuter lång nackmassage.

Spejarscoutpatrullen lär sig och utför sysslor som behöver göras mer sällan på kårlokalen, som t.ex. att baka, storstäda, höst- eller vårstädning i lägenhet eller på gård eller målarbeten. Alternativt kan patrullen fundera över vilka alla hushållsarbeten måste göras i ett hem. Vi fördelar hushållssysslorna inom patrullen så, att var och en får en ny hushållssyssla som man ska göra i sitt hem under två veckor i mån av möjlighet. Hushållssysslorna kan t.ex. lottas bland spejarscouterna. Uppmuntra spejarscouterna att göra såna hushållssysslor eller jobb på kårlokalen som de inte förr gjort.

Spejarscouten gör hushållsarbete under en viss tidsperiod. Spejarscouten kommer överens om hushållsarbeten för en viss tid med sin familj och sköter dem enligt överenskommelse. Spejarscouterna kommer tillsammans överens om en tidsperiod under vilken de utför hushållsarbete. Efter tidsperioden går ni tillsammans igenom hurudana hushållssysslor var och en gjort. Hur kändes det att utföra hushållsarbete under tidsperioden? Vem drog nytta av att arbetet blev gjort? Hurudan feedback fick spejarscouten för sitt arbete hemma? Patrullen kan också fundera hur det skulle kännas att bo för sig själv och att hushållsarbetet skulle vara helt på ens eget ansvar.

Lägg till tips

Bifoga