Spejarscouten vet vad kamratmedling är och kan vid behov fungera som medlare. Spejarscouten vågar ingripa i mobbning och gräl.

Valikko

Förhållandet till andra: Kamratmedling


Målsättning:

Spejarscouten vet vad kamratmedling är och kan vid behov fungera som medlare. Spejarscouten vågar ingripa i mobbning och gräl.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med kamratmedling. Hen övar på att ingripa i mobbning och att lösa gräl.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Hen kanske råkar ha erfarenhet eller information om kamratmedlingspraxis på hemorten. Då är det bra att patrulledaren berättar om det först åt lotsen och sedan också åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att spejarscouterna tar övningarna på ett tillräckligt stort allvar. Patrulledaren uppmuntrar också spejarscouterna att delta och att uttrycka sina egna känslor. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att på förhand ta reda på praxis på den egna orten. Hen kan t.ex. vara i kontakt med högstadiet eller ungdomsbyrån på orten och ta reda på hur gräl- och mobbningssituationer löses i kommunen. Lotsen ser till att det under övningarna och diskussionerna är en trygg stämning. För vissa spejarscouter kan frågor om mobbning och kamratmedling vara väldigt personligt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga