Spejarscouten vet vad kamratmedling är och kan vid behov fungera som medlare. Spejarscouten vågar ingripa i mobbning och gräl.

Valikko

Förhållandet till andra: Kamratmedling


Målsättning:

Spejarscouten vet vad kamratmedling är och kan vid behov fungera som medlare. Spejarscouten vågar ingripa i mobbning och gräl.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med kamratmedling. Hen övar på att ingripa i mobbning och att lösa gräl.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Hen kanske råkar ha erfarenhet eller information om kamratmedlingspraxis på hemorten. Då är det bra att patrulledaren berättar om det först åt lotsen och sedan också åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att spejarscouterna tar övningarna på ett tillräckligt stort allvar. Patrulledaren uppmuntrar också spejarscouterna att delta och att uttrycka sina egna känslor. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att på förhand ta reda på praxis på den egna orten. Hen kan t.ex. vara i kontakt med högstadiet eller ungdomsbyrån på orten och ta reda på hur gräl- och mobbningssituationer löses i kommunen. Lotsen ser till att det under övningarna och diskussionerna är en trygg stämning. För vissa spejarscouter kan frågor om mobbning och kamratmedling vara väldigt personligt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen löser en konflikt som uppstått i patrullen. Konfliktsituationer kan uppstå på t.ex. läger eller utfärder. Spejarscouterna kan också märka dem i de yngre åldersgruppernas verksamhet bättre än vuxna. Då spejarscouterna stöter på en situation som behöver lösas, ska hen först berätta åt en vuxen om situationen. Den vuxna reder inte ut situationen, men hen måste veta vad som hänt och hur problemet kan lösas. Det är bra om patrullen hunnit bekanta sig med kamratmedling på förhand och t.ex. göra en teaterpjäs om det. Då kan patrullmedlemmarna bättre angripa problemet. Man kan också komma överens inom scoutkåren att t.ex. på sommarlägret ansvarar spejarscoutpatrullen för problemsituationer som är lämpliga för kamratmedling tillsammans med lägerchefen.

Vi lever oss in och spelar teater. Spejarscouterna tar reda på vad kamratmedling är och gör ett skådespel om det. Teatern kan visas åt en annan spejarscoutgrupp, t.ex. i samband med en avdelningsträff. Temat för teatern kan t.ex. vara en mobbningssituation, att bli på dåligt humör över något eller en konflikt med patrulledaren. Patrullen går efteråt igenom hur kamratmedlingen sköttes och hur det fungerade. Vilket är det bästa slutresultatet och varför? Man kan diskutera eller debattera med en annan patrull om hurudan lösning som är bäst.

Vi funderar på lösningar. Lotsen hittar på eller skriver ned på förhand tillsammans med patrulledaren olika grälsitutioner som spejarscouterna kan stöta på inom scoutingen. Sådana situationer kan t.ex. vara att låna något av en kompis utan lov, missbruk av kårlokalen eller att håna någon annans värderingar. Ett bra exempel är också en situation där någon av patrullens medlemmar i misstag har sönder en annan patrullmedlems egendom. Hur ersätts den söndrade saken? Patrullmedlemmarna antar roller som kamratmedlare och försöker hitta en lösning till situationerna. Patrulledaren och lotsens uppgift är att utmana spejarscouterna att hitta fungerande lösningar.

Spejarscouterna tar reda på vad kamratmedling är. Spejarna tar också reda på hur kamratmedlingen är ordnad i hemkommunen. Finns det kamratmedling i spejarscouternas skola? Hur får kamratmedlarna utbildning i sitt uppdrag? Kunde man använda sig av kamratmedling på patrullens eller kårens läger? Spejarscouterna listar situationer då kamratmedling kunde fungera inom scoutingen. Mer information om kamratmedling finns på webbsidan för VERSO-programmet (på finska).

Lägg till tips

Bifoga