Spejarscouten lär sig att inse hur viktiga andra människor är i hens liv. Spejarscouten känner sina nära och kära och kan värdesätta andra människor.

Valikko

Förhållandet till andra: Nära och kära


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att inse hur viktiga andra människor är i hens liv. Spejarscouten känner sina nära och kära och kan värdesätta andra människor.

Beskrivning:

Spejarscouten tar reda på varifrån av vem hen vid behov får hjälp inom scoutingen. Spejarscouten bekantar sig närmare med sina egna närstående eller sin familj. Olika övningar om tillit och förtroende kan göras i samband med den här aktiviteten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten så att den är lämpligt utmanande för patrullen. Patrulledaren får vid behov hjälp av lotsen i planeringen. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna under aktiviteten och tar också hänsyn till de blygaste medlemmarna i patrullen. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att välja en lämplig nivå på aktiviteten och deltar vid behov själv.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga