Spejarscouten förstår att vi är alla olika men ändå lika värda.

Valikko

Förhållandet till andra: Sisuscouting


Målsättning:

Spejarscouten förstår att vi är alla olika men ändå lika värda.

Beskrivning:

Spejarscouten prövar hur det är att leva utan ett visst sinne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Rohkeus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på om sisuscouting. Hen uppmuntrar spejarscouterna att delta och leva sig in i aktiviteterna. Patrulledaren skaffar det material som behövs för att genomföra aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotser hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Det kan också finnas skäl att hjälpa patrulledaren att skaffa material till mötet. Vid behov deltar lotsen i genomförandet av aktiviteten och är i kontakt med ledaren för sisugruppen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga