Spejarscouten förstår att vi är alla olika men ändå lika värda.

Valikko

Förhållandet till andra: Sisuscouting


Målsättning:

Spejarscouten förstår att vi är alla olika men ändå lika värda.

Beskrivning:

Spejarscouten prövar hur det är att leva utan ett visst sinne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Rohkeus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på om sisuscouting. Hen uppmuntrar spejarscouterna att delta och leva sig in i aktiviteterna. Patrulledaren skaffar det material som behövs för att genomföra aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotser hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Det kan också finnas skäl att hjälpa patrulledaren att skaffa material till mötet. Vid behov deltar lotsen i genomförandet av aktiviteten och är i kontakt med ledaren för sisugruppen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen lånar en rullstol och prövar hur man kommer till olika platser med den. Testplatser kan t.ex. vara kårlokalen, biblioteket, skolan eller gatorna i staden eller andra utfärdsställen. Ni kan fråga om ni får låna en rullstol från er lokala hälsocentral.

Patrullen planerar och genomför program för en sisupatrull. Patrullen planerar tillsammans med lotsen eller sisuledaren ett program för sisupatrullen. Det är viktigt att beakta sisuscouternas möjligheter att röra sig, höra och se.

Patrullen bekantar sig med åtminstone en metod för att stödja tal. Patrullen bekantar sig med sådana sisuscouter, som inte pratar eller kommunicerar som andra. Patrullen bekantar sig med t.ex. bliss-symboler, kommunikation genom föremål, pictor, stödteckenspråk eller punktskrift.

Patrullen bekantar sig med hur det är att fungera utan ett sinne genom olika lekar. Patrullen leker lekar där man ska klara sig utan ett sinne eller utan händer eller fötter. Dessutom bekantar sig patrullen med olika grenar inom parasport (idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning), t.ex. rullstol, sittande volleyboll eller handboll för blinda.

Lägg till tips

Bifoga