Spejarscouten kan fungera i exceptionella förhållanden och kan förbereda sig på dem.

Valikko

Förhållandet till dig själv: Att förbereda sig


Målsättning:

Spejarscouten kan fungera i exceptionella förhållanden och kan förbereda sig på dem.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att förbereda sig för exceptionella situationer såväl i hemmet som utanför hemmet. Hen känner igen risker mot sin egen och andras säkerhet och kan förebygga dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på hur hen ska agera i exceptionella situationer. Patrulledaren planerar övningar åt spejarscoutpatrullen. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta de rätta sätten att gå till väga i exceptionella situationer. Lotsen hjälper till att ordna övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga