Spejarscouten kan fungera i exceptionella förhållanden och kan förbereda sig på dem.

Valikko

Förhållandet till dig själv: Att förbereda sig


Målsättning:

Spejarscouten kan fungera i exceptionella förhållanden och kan förbereda sig på dem.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att förbereda sig för exceptionella situationer såväl i hemmet som utanför hemmet. Hen känner igen risker mot sin egen och andras säkerhet och kan förebygga dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på hur hen ska agera i exceptionella situationer. Patrulledaren planerar övningar åt spejarscoutpatrullen. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta de rätta sätten att gå till väga i exceptionella situationer. Lotsen hjälper till att ordna övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hemförrådet, konserver, ljus, ett flera timmar långt elavbrott. Spejarscouterna gör en lista över vad allt man ska komma ihåg inför ett elavbrott hemma. Gör upp listan enligt hur länge det förmodade elavbrottet räcker. För ett par timmar behövs fungerande ficklampor. För ett längre elavbrott behövs redan flera batterier och ljus. Hur länge räcker telefonens batteri om elavbrottet räcker länge? Var kan man hitta information om hur långt elavbrottet är? Ta också reda på om spejarscouternas familjer har beredskap ifall kranvattnet blir tillfälligt odrickbart. Varifrån kommer dricksvattnet då? Varifrån hämtar man vatten? Har familjen rena kärl att bära vatten i?  

Brandsäkerhet i hemmet. Patrullen funderar över hur man ska agera då det börjar brinna i hemmet. Spejarscouterna tar reda på var i hemmet brandvarnarna finns och kontrollerar i vilket skick batterierna är. Spejarscouterna övar att krypa ut från sitt eget hem i mörkret till säkerhet. Det egna hemmet ser väldigt annorlunda ut i mörker och avståndet från det egna rummet till tamburen kan vara förvånansvärt långt.

Bilresan avbryts. Spejarscouterna testar hur snabbt det blir kallt inne i en bil på vintern, om bilen t.ex. stannar vid vägkanten. Spejarscouterna kan förbereda sig för att bilresan blir avbruten. Det lönar sig t.ex. att reservera klädsel i bilen som man också klarar sig i utomhus. Dessutom är det bra att ha en reflexväst i bilen, som behövs då man går ut ur bilen då det är mörkt.

Lägg till tips

Bifoga