Spejarscouten lär sig vad skogarnas mångfald innebär och bekantar sig med finländska skogar och deras skötsel.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Grönt guld


Målsättning:

Spejarscouten lär sig vad skogarnas mångfald innebär och bekantar sig med finländska skogar och deras skötsel.

Beskrivning:

Det finns mycket skog i Finland, som är känt för sin skogsindustri. Skogarna kallas för Finlands gröna guld och täcker två tredjedelar av vår areal. Ungefär 8 procent av skogarna är skyddade och de finns huvudsakligen i norra Finland. Skogarna är en förnybar naturtillgång, men behöver hållbar skötsel. Hållbar skötsel innebär att man utnyttjar skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att ge akt på skogarnas mångfald. I en hållbar skötsel av skogen beaktas skogarnas biologiska mångfald jämlikt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på vad mångfald betyder och hur det förklaras för spejarscouterna samt hjälper spejarscouterna att söka efter information. Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren att skaffa information och vid behov att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen spelar spelet MobiMetsä. Med hjälp av spelet bekantar sig patrullen med ansvarsfull skogsindustri och olika produkter ur skogsindustrin.

Skogsområden i närmiljön. Patrullen gör en artikel om sin hem- eller grannorts skogar med hjälp av kartor. Patrullen ritar in nuvarande naturskyddsområden på kartan och presenterar dem t.ex. i en väggtavla. Patrullen märker också ut områden dit de vanligen gör utflykter och var patrullen kunnat t.ex. observera skogsfällning på kartan. Gratiskartor finns bl.a. på webben på adressen www.retkikartta.fi eller på Lantmäteriets Kartplats.

Den utrotningshotade miljön. Patrullen väljer en utrotningshotad skogsart i Finland. På basen av information från internet och böcker skriver patrullen en artikel om hurudan livsmiljö arten behöver. I en hurudan skog trivs arten, vilka är artens levnadssätt och vilken näring behöver arten? Om möjligt, kan patrullen göra en utfärd till en plats där arten växer.

Jag tar hand om det gröna guldet. Patrullen gör en inforuta om skogsägarens rättigheter och skyldigheter. Information finns på t.ex. WWF:s guide om skogsvård eller på Skogscentralens webbplats.

Lägg till tips

Bifoga