Spejarscouten lär sig vad skogarnas mångfald innebär och bekantar sig med finländska skogar och deras skötsel.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Grönt guld


Målsättning:

Spejarscouten lär sig vad skogarnas mångfald innebär och bekantar sig med finländska skogar och deras skötsel.

Beskrivning:

Det finns mycket skog i Finland, som är känt för sin skogsindustri. Skogarna kallas för Finlands gröna guld och täcker två tredjedelar av vår areal. Ungefär 8 procent av skogarna är skyddade och de finns huvudsakligen i norra Finland. Skogarna är en förnybar naturtillgång, men behöver hållbar skötsel. Hållbar skötsel innebär att man utnyttjar skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att ge akt på skogarnas mångfald. I en hållbar skötsel av skogen beaktas skogarnas biologiska mångfald jämlikt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på vad mångfald betyder och hur det förklaras för spejarscouterna samt hjälper spejarscouterna att söka efter information. Lotsens uppgift: Lotsen stöder patrulledaren att skaffa information och vid behov att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga