Spejarscouten upplever skyddet av skog som en positiv sak. Spejarscouten bekantar sig med de finländska skogarnas karakteristiska drag. Spejarscouten är medveten om att det är bäst för djuren i skogen att leva i största möjliga ro.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Utfärdsområden


Målsättning:

Spejarscouten upplever skyddet av skog som en positiv sak. Spejarscouten bekantar sig med de finländska skogarnas karakteristiska drag. Spejarscouten är medveten om att det är bäst för djuren i skogen att leva i största möjliga ro.

Beskrivning:

Patrullen tar reda på vilka utfärdsområden det finns i hemtrakten. Spejarscouterna strövar omkring i skogen och känner igen olika skogstyper. Spejarscouten bekantar sig med national- och naturparker samt känner till deras regler och betydelse. Hen bekantar sig med en national- eller naturpark som ligger långt hemifrån. Tanken är att bekanta sig framför allt med naturen på området och med olika slags speciella egenskaper samt att förstå varför skyddsområden behövs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten på och tar på förhand reda på saker som anknyter till skydd av skogar. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta den information som behövs om skydd av skogar och utfärdsområden.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga