Spejarscouten upplever skyddet av skog som en positiv sak. Spejarscouten bekantar sig med de finländska skogarnas karakteristiska drag. Spejarscouten är medveten om att det är bäst för djuren i skogen att leva i största möjliga ro.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Utfärdsområden


Målsättning:

Spejarscouten upplever skyddet av skog som en positiv sak. Spejarscouten bekantar sig med de finländska skogarnas karakteristiska drag. Spejarscouten är medveten om att det är bäst för djuren i skogen att leva i största möjliga ro.

Beskrivning:

Patrullen tar reda på vilka utfärdsområden det finns i hemtrakten. Spejarscouterna strövar omkring i skogen och känner igen olika skogstyper. Spejarscouten bekantar sig med national- och naturparker samt känner till deras regler och betydelse. Hen bekantar sig med en national- eller naturpark som ligger långt hemifrån. Tanken är att bekanta sig framför allt med naturen på området och med olika slags speciella egenskaper samt att förstå varför skyddsområden behövs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Suomalainen kulttuuri
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten på och tar på förhand reda på saker som anknyter till skydd av skogar. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta den information som behövs om skydd av skogar och utfärdsområden.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

National- och naturparker nära eller långt borta. Patrullen bekantar sig med Finlands national- och naturparker och lär känna deras regler och betydelse. Patrullen bekantar sig med en national- eller naturpark som ligger långt från hemorten. Meningen är att bekanta sig speciellt med naturen och det som är utmärkande för området eller parken och med betydelsen av att vara ett skyddat område. I vårt land finns det från och med år 2017 40 nationalparker. Den nyaste nationalparken Hossa öppnades under år 2017. Det är Forststyrelsen som sköter nationalparkerna. Nationalparkerna är pärlor i naturskyddet, stora områden med mångsidig natur. De är natursevärdheter och såväl nationellt som internationellt en värdefull del av vår natur. Förutom nationalparker finns det i Finland många olika slags naturskyddsområden som har grundats för att skydda eller utforska bl.a. kärr, lundar, fågelmarker och gamla skogar. Största delen av områdena hör till EU:s nätverk Natura 2000. Reglerna för olika naturskyddsområden skiljer sig från varandra. På en del områden får man röra sig enligt allemansrätten, medan det är förbjudet att vistas på andra områden. Det finns begränsningar för var man får röra sig speciellt i naturparker. Information om natursevärdheter finns på nätet, t.ex. på www.utinaturen.fi. Om ni inte har tillgång till internet på ert möte kan ni printa eller beställa info om närmaste nationalpark och ta med det till mötet eller beställ broschyrer från Forststyrelsen. Så att ni inte bekantar er med naturparkerna endast till pappers, lönar det sig att välja den för er mest lämpliga nationalparken och åka dit för en övningsvandring. Varför inte göra en fyrvandring till en nationalpark? Under vandringen kan ni i praktiken utvärdera parkens för- och nackdelar och granska om reklamtexterna för parken stämmer. Ni kan utvärdera parken i en artikel till kårens tidning eller Scoutposten.

Utfärdsområden i min hemtrakt. Patrullen tar reda på hurudana utfärdsområden det finns i dess hemtrakt. Hela patrullen kan tillsammans bekanta sig med samma utfärdsområde eller så kan den dela på sig så att man arbetar parvis med att söka information. I så fall söker patrullen en del information om terrängen i området, en del om djuren, en del om färdiga utfärdsstigar, sevärdheter, övernattningsställen och allmänna transportmedel. Patrullen kan sammanställa en reklam med informationen om utfärdsmålet, där såväl goda och dåliga sidor hos utfärdsmålet presenteras. Om det finns flera utfärdsområden i närområdet, kan utfärdsmålen jämföras sinsemellan. Det lönar sig att använda sig av informationen och t.ex. gå på en övningsvandring till närområdet. Eller om utfärdsmålet är väldigt nära, kan patrullen hålla ett möte på platsen och testa om de marknadsförda sakerna stämmer. Patrullen kan också göra en utfärd tillsammans med äventyrsscouterna till området. Sök på webben efter utfärdsmål i närområdet och bekanta er med utbudet. Gör en plansch till kårlokalen om utfärdsområden i närområdet. Tips på utfärdsmål hittar ni på bl.a. Forststyrelsens webbsida utinaturen.fi och för huvudstadsområdet på Viherkehä Wiki (på finska). En bra sida för att bekanta sig med utbudet av utfärdsmål i hela Finland är tjänsten Utflyktskarta: www.utflyktskarta.fi. Fundera över vad som enligt er gör ett utfärdsmål lockande? Är utfärdsmål tydligt utmärkta på webben?

Lägg till tips

Bifoga