Spejarscouten fördjupar sina kunskaper om allemansrätten. Spejarscouten kan också berätta om allemansrätten för andra.

Valikko

Förhållandet till samhället: Allemansrätt


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sina kunskaper om allemansrätten. Spejarscouten kan också berätta om allemansrätten för andra.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen repeterar allemansrätten och övar att berätta om den åt andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Viestintä
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar på egen hand allemansrätten och väljer därefter ett lämpligt sätt för patrullen att gå igenom allemansrätten. Du hittar information om allemansrätten på webben, t.ex. på http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/ (där finns också ett test för att kolla vad man vet om allemansrätten) eller med sökorden ”allemansrätten Finland”. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta ett lämpligt sätt för patrullen att lära sig eller repetera allemansrätten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga