Spejarscouten fördjupar sina kunskaper om allemansrätten. Spejarscouten kan också berätta om allemansrätten för andra.

Valikko

Förhållandet till samhället: Allemansrätt


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sina kunskaper om allemansrätten. Spejarscouten kan också berätta om allemansrätten för andra.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen repeterar allemansrätten och övar att berätta om den åt andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Viestintä
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar på egen hand allemansrätten och väljer därefter ett lämpligt sätt för patrullen att gå igenom allemansrätten. Du hittar information om allemansrätten på webben, t.ex. på http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/ (där finns också ett test för att kolla vad man vet om allemansrätten) eller med sökorden ”allemansrätten Finland”. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta ett lämpligt sätt för patrullen att lära sig eller repetera allemansrätten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen ordnar ett möte om allemansrätten för äventyrsscouterna. Ni kan planera ett vanligt möte för äventyrsscouterna och fördela ansvaret för att leda en del av mötet på varje spejarscout eller spejarscoutspar. Ni kan också ordna en spårning eller en liten tävling, där varje spejarscout har en egen kontroll. Det här tipset kan också användas vid aktiviteten ansvarsuppgiften i lägerlivsetappen.

Ni kan repetera allemansrätten t.ex. genom ett minnesspel, ett dominospel, att söka efter kontroller ur miljön kring kårlokalen eller genom att bilda meningar av enskilda ord. Du kan berätta en saga om en vandrare, som ibland följer allemansrätten och ibland inte. Spejarscouternas uppgift är att känna igen vad som är rätt och fel i berättelsen. Försök känna igen allemansrätten också genom att göra en teater, rita eller förklara allemansrätten i stil med spelet Alias.

Patrullen gör en tavla över allemansrätten. Förutom en klassisk lista kan patrullen gärna rita en bild över allemansrätten. En annan möjlighet är att göra ett spel i stället för en tavla om patrullen föredrar det.

Lägg till tips

Bifoga