Spejarscouten vet vilka andra personer det finns i kåren och hur kårens organisation ser ut. Spejarscoutens förstår att hen är del av scoutkåren.

Valikko

Förhållandet till samhället: Att bekanta sig med kåren


Målsättning:

Spejarscouten vet vilka andra personer det finns i kåren och hur kårens organisation ser ut. Spejarscoutens förstår att hen är del av scoutkåren.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutkåren och dess organisation. Spejarscouten vet hur saker sköts i kåren och hur hen kan påverka dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand med kårens organisation och vem som gör vad i kåren. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att mötet mellan spejarscouterna och de andra ledarna blir till. Hen hjälper patrulledaren att förstå scoutkårens organisation och att känna igen viktiga ledare, och vid behov att förbereda spelet. Lotsen inviger patrulledaren i de idéer och traditioner som finns i kåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga