Spejarscouten vet vilka andra personer det finns i kåren och hur kårens organisation ser ut. Spejarscoutens förstår att hen är del av scoutkåren.

Valikko

Förhållandet till samhället: Att bekanta sig med kåren


Målsättning:

Spejarscouten vet vilka andra personer det finns i kåren och hur kårens organisation ser ut. Spejarscoutens förstår att hen är del av scoutkåren.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutkåren och dess organisation. Spejarscouten vet hur saker sköts i kåren och hur hen kan påverka dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand med kårens organisation och vem som gör vad i kåren. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att mötet mellan spejarscouterna och de andra ledarna blir till. Hen hjälper patrulledaren att förstå scoutkårens organisation och att känna igen viktiga ledare, och vid behov att förbereda spelet. Lotsen inviger patrulledaren i de idéer och traditioner som finns i kåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen uppfattar kårens organisation med hjälp av bilder på ledare, patrullernas vimplar och andra symboler. Patrullen parar också ihop kårens aktiva ledare med deras uppdrag. Patrullen vet åtminstone vilka ledare det finns i den egna kåren och vem som är kårchef. Ofta har kårerna egna, bra och fungerande sätt att berätta för spejarscouter om scoutkårens organisation.  

Patrullen bekantar sig med scoutkåren som organisation t.ex. genom att tillverka ett brädspel. Till spelet behövs bl.a. foton över personerna i scoutkårens ledning och symboler för att beskriva andra åldersgrupper och grupper. Patrullen spelar spelet, som iscensätter olika scoutsituationer, t.ex. att ordna ett sommarläger, att få understöd, att få en ny medlem eller att köpa ett nytt tält. Fundera över vem i kåren ni ska kontakta i de olika situationerna.

Lägg till tips

Bifoga