Spejarscouten skapar sin egen identitet.

Valikko

Förhållandet till samhället: Medborgare


Målsättning:

Spejarscouten skapar sin egen identitet.

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över finländskhet och den finländska identiteten. Hen reflekterar över sin roll som finländare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs till mötet. Hen förbereder frågor på förhand, för att inleda spejarscouternas diskussion om sitt eget medborgarskap och sin identitet. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att klargöra för spejarscouterna vad begreppet identitet betyder. Identitet är människans egen uppfattning om sig själv. Som grund för identiteten ligger människans personliga egenskaper men identiteten växer under växelverkan med andra människor, som t.ex. föräldrar, syskon och vänner. Identiteten består av många olika saker. Även om man under aktiviteten fokuserar på att reflektera över nationalitet, är det viktigt att lotsen påminner om att nationaliteten inte fullständigt definierar människors identitet, människor förenas och skiljs också åt av många andra saker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga