Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Valikko

Förhållandet till samhället: Stadsorientering


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Beskrivning:

Vi deltar i eller ordnar en stads- eller fotoorientering och bekantar oss med en central plats på vår ort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan på förhand ta reda på var vi kunde delta i en stads- eller fotoorientering eller var vi kunde ordna en sådan. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en plats där patrullen kan delta i en stads- eller fotoorientering och hjälper att utreda vad man ska beakta om man vill ordna en egen orientering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen deltar eller ordnar en bussorientering på sin hemort. Patrullen kan själv hitta på reglerna.

Patrullen planerar och genomför en egen geocach på sitt bostadsområde.

Patrullen deltar i letterboxing, geocaching eller parkour på sin hemort.

Patrullen genomför en stads- eller fotoorientering, där hemortens viktigaste sevärdheter finns med. Sevärdheterna väljs på basen av ledarens rekommendationer.

Patrullen deltar i en stads- eller fotoorientering, där hemortens viktigaste destinationer finns med. Dessutom bekantar sig patrullen noggrannare med en destination t.ex. med hjälp av en expert.

Lägg till tips

Bifoga