Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Valikko

Förhållandet till samhället: Stadsorientering


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Beskrivning:

Vi deltar i eller ordnar en stads- eller fotoorientering och bekantar oss med en central plats på vår ort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan på förhand ta reda på var vi kunde delta i en stads- eller fotoorientering eller var vi kunde ordna en sådan. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en plats där patrullen kan delta i en stads- eller fotoorientering och hjälper att utreda vad man ska beakta om man vill ordna en egen orientering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga