Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Valikko

Förhållandet till samhället: Stadsorientering


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin närmiljö.

Beskrivning:

Vi deltar i eller ordnar en stads- eller fotoorientering och bekantar oss med en central plats på vår ort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan på förhand ta reda på var vi kunde delta i en stads- eller fotoorientering eller var vi kunde ordna en sådan. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en plats där patrullen kan delta i en stads- eller fotoorientering och hjälper att utreda vad man ska beakta om man vill ordna en egen orientering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen deltar i en stads- eller fotoorientering, där hemortens viktigaste destinationer finns med. Dessutom bekantar sig patrullen noggrannare med en destination t.ex. med hjälp av en expert.

Patrullen genomför en stads- eller fotoorientering, där hemortens viktigaste sevärdheter finns med. Sevärdheterna väljs på basen av ledarens rekommendationer.

Patrullen deltar i letterboxing, geocaching eller parkour på sin hemort.

Patrullen planerar och genomför en egen geocach på sitt bostadsområde.

Patrullen deltar eller ordnar en bussorientering på sin hemort. Patrullen kan själv hitta på reglerna.

Lägg till tips

Bifoga