Spejarscouten gör något för det allmännas väl och känner ansvar för scoutkårens gemensamma uppgifter.

Valikko

Förhållandet till samhället: Vi hjälper scoutkåren


Målsättning:

Spejarscouten gör något för det allmännas väl och känner ansvar för scoutkårens gemensamma uppgifter.

Beskrivning:

Patrullen deltar i ett talko som kåren ordnar eller ordnar ett jippo.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Palvelu Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar på ett lämpligt jippo tillsammans med patrullen. Lotsens uppgift: Lotsen ger patrullen ett serviceuppdrag eller ger förslag på serviceuppgifter. Lotsen hjälper till att notera behov för serviceuppgifter i kåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga