Spejarscouten gör något för det allmännas väl och känner ansvar för scoutkårens gemensamma uppgifter.

Valikko

Förhållandet till samhället: Vi hjälper scoutkåren


Målsättning:

Spejarscouten gör något för det allmännas väl och känner ansvar för scoutkårens gemensamma uppgifter.

Beskrivning:

Patrullen deltar i ett talko som kåren ordnar eller ordnar ett jippo.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Palvelu Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar på ett lämpligt jippo tillsammans med patrullen. Lotsens uppgift: Lotsen ger patrullen ett serviceuppdrag eller ger förslag på serviceuppgifter. Lotsen hjälper till att notera behov för serviceuppgifter i kåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen ställer upp ett mål för försäljningen av adventskalendrar och deltar aktivt i att sälja adventskalendrar. Patrullen räknar ut hur mycket pengar kåren får för de kalendrar patrullen sålt. Patrullen funderar över vad man kan göra i kåren för de pengarna.

Patrullen deltar i att genomföra en kampanj för kåren. Patrullen kan rekrytera medlemmar genom kampanjen, t.ex. genom att tillverka ett utomhusspel eller genom att göra en reklam som delas ut till närskolor. Patrullen kan också ha en egen, på förhand överenskommen, uppgift i kampanjen. Uppgiften kan t.ex. vara att lära vuxna en ny knop eller hur man använder stormkök, eller att lära barn en för kåren traditionell lek eller ett av kårens rop.

Patrullen hittar på och genomför ett valfritt serviceuppdrag i scoutkåren. Det kan också vara något patrullen gör för en annan åldersgrupp, t.ex. en överraskning, som en lyxkväll mitt under lägret, eller att ta tag i något som t.ex. ett råddigt förråd. Patrullen kan tillsammans fundera på hur det känns då man själv är föremål för tjänsten eller då någon annan har gjort något som gagnar alla kårmedlemmar utan ha blivit ombedd. Efteråt diskuterar patrullen om stämningen under uppdraget och efter det. Hurudan feedback gav andra åt oss? Vilka känslor väckte uppdraget hos mig själv?

Patrullen deltar i en basar som föräldraföreningen eller scoutkåren ordnar eller gör medelanskaffning för scoutkåren. Efteråt diskuterar patrullen om stämningen under uppdraget och efter det. Hurudan feedback gav andra åt oss? Vilka känslor väckte uppdraget hos mig själv?

Patrullen deltar i ett talko som kåren ordnar eller gör gårdsarbete vid kårlokalen. Efteråt diskuterar patrullen om stämningen under uppdraget och efter det. Hurudan feedback gav andra åt oss? Vilka känslor väckte uppdraget hos mig själv?

Lägg till tips

Bifoga