Spejarscouten vet vilket ansvar och vilka skyldigheter hen har.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att bära ansvar


Målsättning:

Spejarscouten vet vilket ansvar och vilka skyldigheter hen har.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar för sig själv, närstående människor och sin omgivning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på vilket ansvar en ung i spejarscoutålder har för sina handlingar. Det straffrättsliga ansvaret och det civilrättsliga ansvaret är olika saker och de blir aktuella vid olika ålder. Åldern för straffrättsligt ansvar är 15 år i Finland. Brott enligt Strafflagen är också brott då en under 15 år gammal person utfört det. Då personen fyller 15 år är hen tillräknelig och ansvarig för sina brott. Hen kan alltså dömas till böter, ungdomsstraff, samhällstjänst eller fängelse. En person under 15 år är skyldig att ersätta de materiella skadorna, oberoende om hen är dömd för brottet eller inte. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att ta reda på vilket ansvar en ungdom i spejarscoutålder har för sina handlingar. Det är bra om lotsen är med och genomför aktiviteten, eftersom spejarscouterna kan ha många frågor om ämnet. Det lönar sig för lotsen att förbereda sig på att spejarscouterna kan berätta också konfidentiella saker om vad de själva och deras kompisar gjort. Lotsen ser till att uppgiften genomförs i en trygg stämning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga