Spejarscouten vet vilket ansvar och vilka skyldigheter hen har.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Att bära ansvar


Målsättning:

Spejarscouten vet vilket ansvar och vilka skyldigheter hen har.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar för sig själv, närstående människor och sin omgivning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på vilket ansvar en ung i spejarscoutålder har för sina handlingar. Det straffrättsliga ansvaret och det civilrättsliga ansvaret är olika saker och de blir aktuella vid olika ålder. Åldern för straffrättsligt ansvar är 15 år i Finland. Brott enligt Strafflagen är också brott då en under 15 år gammal person utfört det. Då personen fyller 15 år är hen tillräknelig och ansvarig för sina brott. Hen kan alltså dömas till böter, ungdomsstraff, samhällstjänst eller fängelse. En person under 15 år är skyldig att ersätta de materiella skadorna, oberoende om hen är dömd för brottet eller inte. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att ta reda på vilket ansvar en ungdom i spejarscoutålder har för sina handlingar. Det är bra om lotsen är med och genomför aktiviteten, eftersom spejarscouterna kan ha många frågor om ämnet. Det lönar sig för lotsen att förbereda sig på att spejarscouterna kan berätta också konfidentiella saker om vad de själva och deras kompisar gjort. Lotsen ser till att uppgiften genomförs i en trygg stämning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen listar tillsammans hurudant ansvar och hurudana skyldigheter var och en har i sin egen familj. Patrullen kan t.ex. jämföra vilka hushållsarbeten var och en har och vilka friheter man har som familjemedlem. Hur kan var och en påverka familjens gemensamma frågor som t.ex. tidtabeller eller resemål? Vad är en lämplig mängd hushållsarbete för en spejarscout? Varför finns de olika regler i olika familjer? Vid behov kan spejarscouterna planera ett lämpligt sätt för den egna familjen att komma överens om saker tillsammans och föreslå det för sin familj. Lotsen ser till att varje spejarscout får delta i aktiviteten i den mån hen själv känner för. För någon spejarscout kan familjens interna saker vara mycket känsliga och lotsen måste ta det i beaktande.

Patrullen listar sådana förseelser som är vanliga i den egna åldersgruppen. Patrullen bjuden in en polis till sitt möte och ber hen svara på spejarscouternas frågor. Polisen har inte nödvändigtvis resurser att göra besök i scoutgrupper på arbetstid, men t.ex. bland föräldrarna i kåren kan det finnas en polis som har möjlighet att delta i ett möte som gäst på sin fritid.

Patrullen tar reda på vad som händer då en ung person åker fast för snatteri eller för att ha kört moped utan körkort, för att ha kört en trimmad moped eller kör mot trafikreglerna på cykelväg. Vad händer om man inte ha på sig flytväst då man åker båt eller blir fast för innehav eller användning av rusmedel som minderåring? Hurudana svårigheter får en vuxen om hen blir fast för att langa alkohol eller andra rusmedel till minderåriga? Hur ska du agera om du ser en kompis begå ett brott, som att stjäla från en butik? Vad händer om du ser en människa ligga på gatan och du går förbi utan att stanna? Man kan genomföra aktiviteten som en spårning eller som en pardiskussion, så att varje spejarscout måste fundera på svaren själv. Patrullen kan också bjuda in en sakkunnig till sitt möte.

Spejarscouten övar på olika interaktionssituationer i den egna patrullen. Diskutera och dela erfarenheter inom patrullen om hur den egna eller någon annans attityd eller beteende påverkar det hur väl en grupp fungerar. Hur känns det att delta i verksamheten då alla är ivriga eller i alla fall försöker vara positiva? Får man alltid visa sina känslor i gruppen? Spejarscouterna fäster uppmärksamhet vid sitt eget beteende under några möten.

En ansvarstagande konsument. Spejarscouten hämtar några av sina favoritklädesplagg till ett möte. Spejarscoutpatrullen tar tillsammans reda på var kläderna kommer ifrån. Var är de köpta? Står klädernas ursprung på dem? Om inte så tar spejarscouterna reda på ursprungslandet med hjälp av butikens webbsidor. Vad har klädernas ursprung för betydelse? Påverkar ursprungslandet plaggets pris? Om det påverkar, hur bestäms priset? Vad gör ett finländskt klädesplagg dyrt och ett klädesplagg tillverkat i ett u-land billigt? Målsättningen med aktiviteten är att spejarscouterna ska märka hurudan inverkan vardagliga beslut har.

Ta hand om ett djur. Spejarscouten tar hand om sitt eget eller någon annans husdjur under en vecka. Spejarscouten ger mat och vatten, rastar djuret och ser till att det får tillräckligt med motion och städar vid behov upp efter djuret. Alternativt kan spejarscouten ta hand om djuren i skogen, t.ex. att mata fåglarna under en vinter. Spejarscouten för dagbok över vad hen gjort och hur länge. Slutligen kan hen räkna ihop hur mycket tid det tar att sköta om ett husdjur i verkligheten.

Lägg till tips

Bifoga