Spejarscouten lär sig att använda olika medier för att förmedla information.

Valikko

Fyralternativ: En dag som journalist


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda olika medier för att förmedla information.

Beskrivning:

Patrullen använder sig av olika medier genom att producera nyheter och dokumentärer, t.ex. från en utfärd som kårens vargungar eller äventyrsscouter gjort, från kårens scoutfärdighetstävling eller en annan dagsutfärd eller ett annat evenemang som ordnas på hemorten.

Förberedelser inför fyren: Patrullen planerar hurudant material den publicerar från evenemanget. Exempel på material är t.ex. innehåll till sociala medier, video- eller radiointervjuer, fotocollage eller en dokumentär som publicerar senare. Patrullen funderar till hurudan målgrupp en viss typs media är lämplig för och hurudant innehåll som är intressant för målgruppen. Patrullen gör en arbetsfördelning för en dag och gör en publiceringstidtabell för sitt material. Patrullen tar på förhand reda på om lov att fotografera och kommer överens om ett publiceringsdatum för en större artikel i t.ex. lokaltidningen.  

Fyrens förverkligande: Patrullen gör de tidningsartiklar, videon eller intervjuer som de planerat under eller efter evenemanget. Spejarscouterna hjälper varandra om någon uppgift visar sig vara för svår eller för arbetsdryg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att handleda spejarscouterna till att planera en medieproduktion i lämplig storlek om en utfärd eller ett evenemang. Lotsen ser till att alla får sin åsikt och sina önskemål beaktade då uppgifterna fördelas. Lotsen deltar i genomförandet av fyren så att hen kan ge patrullen feedback om genomförandet.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar tillsammans med patrullen i att göra upp en plan. Patrulledaren ser till att spejarscouterna kommer ihåg goda seder i medier och beaktar de lov som behövs för att publicera materialet. Fyrens utvärdering: Då alla planerade medieproduktioner är genomförda samlas patrullen för att utvärdera hur de tyckte själv att de lyckades i sin uppgift. Patrullen kan som botten för sin utvärdering använda till exempel antalet gillningar eller kommentarer på sociala medier eller på basis av någon annan feedback patrullen fått. Lotsen hjälper till att utvärderar hur väl patrullen jobbade tillsammans och hur väl de lyckades i sin uppgift. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga