Spejarscouten bekantar sig med scouter från ett annat land. Spejarscouten vågar använda sina språkkunskaper i en verklig situation med utländska scouter.

Valikko

Fyralternativ: Internationell resa hemma


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med scouter från ett annat land. Spejarscouten vågar använda sina språkkunskaper i en verklig situation med utländska scouter.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen planerar en utfärd som förverkligas samtidigt med en spejarscoutgrupp från ett annat land. Patrullerna håller kontakten t.ex. genom att utnyttja en internetbaserad videokontakt. Under utfärden kan patrullen också ge den utländska patrullen uppgifter eller visa hur man tillreder finsk mat. Patrullerna kan också sjunga internationella scoutsånger tillsammans. 

Förberedelser inför fyren: Patrullen planerar en utfärd som den vill genomföra tillsammans med en patrull från ett annat land. Patrullen kan tillsammans fundera på vilka saker som kan genomföras med den andra patrullen även om patrullerna inte är på samma adress. Samtidigt är det bra att tänka på vilka finländska scoutseder som skulle vara trevliga att berätta åt utländska scoutvänner.  

Fyrens förverkligande: Patrullen genomför programmet på utfärden. Programmet kan bestå av bekantningslekar, internationella scoutsånger som man sjunger tillsammans, matlagning enligt det ena landets traditioner, en gemensam stund utomhus, att spela bollspel, en kvällsandakt och en morgonjumppa. Utfärden behöver inte genomföras i samma tidszon som den andra patrullen bor i. Patrullen ser till att internetförbindelsen fungerar tillräckligt bra på utfärdsplatsen och övar på att använda videoapparaturen på förhand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri Retkeily Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrullen att skapa kontakt med en spejarscoutpatrull från ett annat land. Patrulledaren kan få hjälp från t.ex. distriktets eller förbundet kansli eller av egna scoutvänner utomlands. Lotsen ser till att alla spejarscouter får delta jämbördigt i aktiviteterna. Lotsen hjälper patrullen att planera innehållet i en videohälsning och att banda in videon.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper till att översätta utfärdens program till ett annat språk. Patrulledaren hjälper alla spejarscouter att prata det främmande språket och att delta i de gemensamma programmen. Patrulledaren ser till att allt material som behövs för videohälsningen finns på plats. Patrulledaren sen också till att alla får delta i att producera hälsningen. Fyrens utvärdering: Patrullen skickar bilder eller en videohälsning till spejarscoutpatrullen i det andra landet efter utfärden. Patrullen kan utvärdera hur väl de lyckades med programmet och hur de vågade använda sig av sina språkkunskaper. Tillsammans med lotsen utvärderar spejarscouterna den genomförda etappen och funderar på vad man lyckades med och vad man skulle göra annorlunda nästa gång.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga