Spejarscouten lär sig att märka olika utvecklingsmål i sin omgivning. Spejarscouten prövar på olika påverkningsmöjligheter och reflekterar över hur väl de fungerar.

Valikko

Fyralternativ: Påverkan


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att märka olika utvecklingsmål i sin omgivning. Spejarscouten prövar på olika påverkningsmöjligheter och reflekterar över hur väl de fungerar.

Beskrivning:

Patrullen väljer ett utvecklingsmål i sin livsmiljö och gör något för att förbättra saken. Patrullen tar reda på hur man kan göra ett initiativ för att förbättra någon sakfråga i hemkommune

Förberedelser inför fyren: Patrullen planerar en demonstration, antingen för eller emot frågan de valt. Patrullen kan också delta i en allmän demonstration, t.ex. delta i någon talkouppgift. Patrullen förbereder en motion om frågan de valt för beslutsfattarna i hemkommunen.  

Fyrens förverkligande: Patrullen gör de åtgärder de planerat under demonstrationen. Sådana åtgärder kan vara t.ex. att laga banderoller och öva på rop inför demonstrationen eller att komma överens om hur man beter sig på en demonstration. Patrullen skriver och skickar in sin motion för behandling i hemkommunen. Patrullen kan bekanta sig med kommunhuset och följa med behandlingen av motionen på ett möte.

n.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att handleda spejarscouterna att märka olika utvecklingsobjekt i sin egen livsmiljö och välja ett lämpligt ämne för en demonstration eller ett initiativ. Lotsen ser till att allas åsikter blir hörda och att ämnet inte orsakar problem för någon. Lotsen ansvarar för spejarscouternas säkerhet under demonstrationen. Lotsens ser till att patrullen får sitt initiativ inskickat. Lotsens deltar i förverkligandet av fyren så att hen sedan kan ge respons om hur förverkligandet gick.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i att välja ämne och i att planera demonstrationen. Patrulledaren ger råd åt spejarscouterna angående gott uppförande och hjälper vid behov patrullmedlemmarna att skaffa material för att göra banderoller. Patrulledaren tar reda på hur man gör ett initiativ i hemkommunen. Fyrens utvärdering: Patrullen utvärderar hur mycket demonstrationen påverkat samhället. Patrullen följer med hur deras initiativ behandlas i kommunen och utvärderar det resultat initiativet fick. Patrulledaren presenterar responsen för initiativet åt patrullen. Lotsen hjälper patrullen att utvärdera vilken inverkan demonstrationen fick. Lotsen utvärderar tillsammans med patrullen hur fyren gick och ger patrullen feedback för dess verksamhet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga