Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift


Målsättning:

Spejarscouten kan ta ansvar. Hen planerar sin verksamhet och tar hand om den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot respons.

Beskrivning:

Spejarscouten genomför ensam eller tillsammans med sitt par en tillfällig och ledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift inom eller utanför gruppen och får respons på uppgiften. Spejarscouten får stöd till sin uppgift av patrulledaren eller av en vuxen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen ledarskaps- och ansvarsuppgifter som passar var och en av spejarscouterna eller spejarscoutparen. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera uppgifterna och deras innehåll. Hen ser till att varje spejarscout vet vad hen ska göra och att varje spejarscout har tillgång till den utrustning som behövs till uppgiften. Patrulledaren ger i samarbete med lotsen spejarscouterna feedback för deras uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen leder övningen, antingen direkt eller indirekt genom patrulledaren. Lotsen ser till att ledarskaps- eller ansvarsuppgiften är lämpligt stor för varje spejarscout. Då man funderar på ledarskaps- och ansvarsuppgiften är det bra att komma ihåg att det är frågan om en handledd och tillfällig uppgift. Lotsen hjälper till att ta kontakt och med de praktiska arrangemangen. Vid behov hjälper också lotsen till att planera genomförandet av uppgiften, t.ex. genom att handleda spejarscouterna att fundera på hurudana aktiviteter som lämpar sig för de yngre åldersgrupperna och att vid behov också ge konkreta tips för att planera och dra aktiviteter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouten bjuder in en ännu icke scout att delta som frivillig i någon insamling, t.ex. dagsverksdagen, törst- eller hungerdagsinsamlingen eller en Unicef-promenad. Spejarscouten lär sin kompis hur man fungerar som insamlare. Patrullen diskuterar före och efter insamlingen om t.ex. dessa teman: Varför ordnas insamlingen? I vilken insamling vill vi vara med? Hurdana insamlingar har kyrkan och till vad går pengarna då? Vad kan jag själv göra, om jag inte kan delta i att samla eller donera pengar?

Patrullen gömmer och registrerar en geocatch. Patrullen tipsar resten av kåren eller kårområdet om catchen. Patrullen ser till att catchen hålls i gott skick i enlighet med geocatchingreglerna.

Patrullen ordnar ett jippo för att samla skräp och bjuder om de vill in också andra grupper.  Medlemmarna i patrullen kan ha olika ansvarsområden eller uppgifter, t.ex. att grilla korv eller servera saft åt talkogänget eller att skaffa den utrustning som behövs. Patrullen gör en inbjudan till kårens andra grupper.

Patrullen läser dagstidningar för invånarna på ett ålderdomshem eller servicehus. Patrullen funderar efter besöket hur det kändes. Hurudan feedback gav andra? Hur kändes det själv efteråt? Hurudana saker kan patrullen i framtiden göra för att hjälpa andra?

Spejarscouterna gör snöarbete vid kårlokalen eller i husbolaget i kårlokalen, antingen parvis eller hela patrullen tillsammans. Spejarscouten funderar efteråt hur det kändes. Hurudan feedback gav andra? Hur kändes det själv efteråt? Hurudana saker kan patrullen i framtiden göra för att hjälpa andra?

Lägg till tips

Bifoga