Spejarscouten förstår olika medier. Spejarscouten är mediekritisk.

Valikko

Medieansvar


Målsättning:

Spejarscouten förstår olika medier. Spejarscouten är mediekritisk.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med olika medier och skillnader i deras format. Spejarscouten funderar på hur samma nyhet framställs på olika sätt av olika medier. Spejarscouten producerar själv innehåll till olika medier och väljer ett lämpligt medium för sin egen nyhet. Spejarscouten är medveten om betydelsen av gott uppförande på sociala medier. Spejarscouten tar reda på vilka faror det finns då man använder internet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar vid behov tillsammans med lotsen det material som behövs för att genomföra aktiviteten. Patrulledaren tar vid behov först själv reda på om olika medier och om hur man ska bete sig på nätet. Patrulledaren hjälper spejarscoutpatrullen att välja ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten på. Hen sporrar spejarscouterna i uppgiften och i planeringen. Lotsens uppgift: Lotsen uppgift är att se till att patrulledaren har tillräckligt med information och kunskap för att genomföra aktiviteten. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Nätmobbning. Patrullen känner igen olika former av nätmobbning. Patrullen kan t.ex. besöka kända personers konton på sociala medier och följa med hurudana kommentarer där finns. Vilka av kommentarerna är mobbning, vilka är sporrande? Hur känns kommentarerna för den kända personen? Vad ska en känd person stå ut med, vad ska en ”vanlig” person stå ut med? Hur kan man prata om nätmobbning? Vad kan var och en göra? Patrullen kan också bekanta sig med nätpolisens verksamhet.

Ansvarsfullt beteende på internet. Patrullen söker efter olika publicerade grejer på nätet. Vad är bra spridning på nätet? Vad lönar det sig inte att publicera? Patrullen gör t.ex. en serie om ämnet. Patrullen tar reda på hur man ska agera om man på nätet hittar en olämplig bild på sig själv eller på sin kompis. Patrullen söker efter redigerade bilder på nätet. Patrullen jämför en äkta och en redigerad bild. Patrullen kan också själv redigera bilder.

Patrullen bekantar sig med olika scoutsidor på nätet och med scouttidningar. Tillsammans funderar patrullen på hur utomstående kan uppfatta scoutingen utgående från dessa. Motsvarar bilden verkligheten? Patrullen grundar en egen webbsida, ett användarkonto på sociala medier eller i något annat offentligt medium, där patrullen publicerar bilder och artiklar om sina egna utfärder.

Patrullen följer med nyheter om samma ämne i flera olika kanaler och i olika tidningar. Spejarscouten funderar över vilka skillnader det finns i nyheterna och vad skillnaderna kan bero på. Patrullen förbereder en botten för en mediadagbok, där de listar alla de medier patrullen vill följa, t.ex. internet, TV, dagstidningar och veckotidningar. Spejarscouten använder sig av dagboken i ungefär en vecka. Alternativt kan varje spejarscout följa med nyheterna under en ”egen” dag. På mötet presenterar alla den nyhet de valt och berättar hur de olika medierna rapporterade om nyheten. Patrullen funderar tillsammans vad skillnaderna mellan medierna kan bero på. Av mötesdagens nyheter kan patrullen göra en veckans händelser-plansch.

Patrullen gör en presentation av sig själv eller av sin kår till något scoutmedium som t.ex. kårtidningen, kårwebbsidan, Scoutposten eller till lokaltidningen. Presentationen kan innehålla text, bild och video. Presentationen kan också innehålla scoutkårens historia eller något annat tema. Presentationen kan genomföras genom att intervjua gamla kårmedlemmar. Patrullen funderar på en hurudan presentation är intressant och lämplig för det valda mediet.

Lägg till tips

Bifoga