Spejarscouten förstår olika medier. Spejarscouten är mediekritisk.

Valikko

Medieansvar


Målsättning:

Spejarscouten förstår olika medier. Spejarscouten är mediekritisk.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med olika medier och skillnader i deras format. Spejarscouten funderar på hur samma nyhet framställs på olika sätt av olika medier. Spejarscouten producerar själv innehåll till olika medier och väljer ett lämpligt medium för sin egen nyhet. Spejarscouten är medveten om betydelsen av gott uppförande på sociala medier. Spejarscouten tar reda på vilka faror det finns då man använder internet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Medialuku Turvallisuus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar vid behov tillsammans med lotsen det material som behövs för att genomföra aktiviteten. Patrulledaren tar vid behov först själv reda på om olika medier och om hur man ska bete sig på nätet. Patrulledaren hjälper spejarscoutpatrullen att välja ett lämpligt sätt att genomföra aktiviteten på. Hen sporrar spejarscouterna i uppgiften och i planeringen. Lotsens uppgift: Lotsen uppgift är att se till att patrulledaren har tillräckligt med information och kunskap för att genomföra aktiviteten. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga