Spejarscouten känner till hur ett samhälle fungerar och uppfattar olika möjligheter att påverka.

Valikko

Påverkan


Målsättning:

Spejarscouten känner till hur ett samhälle fungerar och uppfattar olika möjligheter att påverka.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att identifiera något som behöver utvecklas i närmiljön. Spejarscouten prövar på olika möjligheter att påverka och utvärderar hur väl de fungerar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren och lotsen är på förhand i kontakt med stället patrullen kommer att besöka. Det lönar sig för patrulledaren att tillsammans med lotsen ta reda på olika kanaler för påverkan och fundera på en hurudan aktivitet som skulle passa patrullen. Patrulledaren ser till att hela patrullen deltar i aktiviteten. Lotsens uppgift: Att genomföra aktiviteten kan kräva hjälp av lotsen t.ex. med de praktiska arrangemangen. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren och spejarscoutpatrullen att planera aktiviteten på förhand.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna funderar på sig själva i 15 minuter, vad får dem att se rött fastän andra förhåller sig likgiltigt? Vad brinner de för? Vad upprör verkligen dem? Som hjälp kan man ha en dagstidning eller tidskrift, som spejarscouterna får bläddra i. Alla försöker komma på minst tre saker. Patrullen diskuterar: Hur kan vi visa för världen att vi faktiskt är redo att jobba för förändring? Varför är samhällelig verksamhet viktigt? Källa :DDS

Patrullen bekantar sig med valreklam. Ledaren kan hämta flyers som delats ut eller en tidning med valreklamer till mötet. Om patrullen har tillgång till internet och en dator, kan spejarscouterna också bekanta sig med kandidaterna via deras webbsidor. Patrullen kan bekanta sig med reklamerna t.ex. så att spejarscouterna leker att de är nya kampanjchefer för kandidaterna. Som chefer funderar deltagarna, på basis av reklamerna, hurdan en typisk väljare kan tänkas vara. I vilka kanaler lönar det sig att göra reklam så att kandidaten når ut till sin målgrupp? Hurudana teman intresserar väljaren? Spejarscouterna planerar kandidatens följande reklam. Formatet på reklamen kan vara vilket som helst: ett häfte, en flyer, Snapchat eller en meme.

Patrullen samarbetar med lokala ungdomsfullmäktige för att påverka i någon fråga. Patrullen kan planera planscher eller nyhetsbrev och dela ut dem till sina närmaste. Patrullen kan också kandidera med en medlem till ungdomsfullmäktige och planera och förverkliga en kampanj för hen.

Patrullen besöker riksdagshuset eller stads-/kommunhuset eller träffar riksdagsledamöter från den egna hemorten eller medlemmar av stads-/kommunfullmäktige. Patrullen förbereder frågor åt ledamöterna i riksdags- eller stads-/kommunfullmäktige om saker som är viktiga för patrullen. Patrullen kan också bekanta sig med ungdomsfullmäktige och ställa dem aktuella frågor.

Patrullen väljer en redan existerande kampanj och deltar i den. Kampanjen kan t.ex. vara Köttfria oktober (Lihaton lokakuu), Köp inget-dagen, Bilfrida dagen o.s.v.

 Patrullen förbereder en petition om något, t.ex. för att bevara ett friluftsområde. Patrullen planerar en kampanj för att samla in namn till petitionen, som sedan överräcks till beslutsfattarna i kommunen.

Lägg till tips

Bifoga