Spejarscouten känner till hur ett samhälle fungerar och uppfattar olika möjligheter att påverka.

Valikko

Påverkan


Målsättning:

Spejarscouten känner till hur ett samhälle fungerar och uppfattar olika möjligheter att påverka.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att identifiera något som behöver utvecklas i närmiljön. Spejarscouten prövar på olika möjligheter att påverka och utvärderar hur väl de fungerar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren och lotsen är på förhand i kontakt med stället patrullen kommer att besöka. Det lönar sig för patrulledaren att tillsammans med lotsen ta reda på olika kanaler för påverkan och fundera på en hurudan aktivitet som skulle passa patrullen. Patrulledaren ser till att hela patrullen deltar i aktiviteten. Lotsens uppgift: Att genomföra aktiviteten kan kräva hjälp av lotsen t.ex. med de praktiska arrangemangen. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren och spejarscoutpatrullen att planera aktiviteten på förhand.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga