Spejarscouten bekantar sig med de tjänster som finns i närområdet. Spejarscouten fattar ett intresse för medmänniskorna i det lokala samhället.

Valikko

Samhället fungerar 


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med de tjänster som finns i närområdet. Spejarscouten fattar ett intresse för medmänniskorna i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen besöker ett räddningsverk, en polisstation, ett ålderdomshem, ett servicehem eller bekantar sig med en lokal välgörenhetsaktör.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens om ett besök till en överenskommen plats. Patrulledaren förbereder besöket tillsammans med patrullen genom att fundera på frågor som patrullmedlemmarna vill ha svar på och vad patrullens medlemmar skulle vilja göra under besöket. Patrulledaren ser till att patrullen kommer ihåg att tacka i efterhand för att de fick komma på besök.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta ett lämpligt ställe för patrullen att besöka. Patrullmedlemmarna kan också diskutera med lotsen om vilka känslor besöket väckte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga