Spejarscouten bekantar sig med de tjänster som finns i närområdet. Spejarscouten fattar ett intresse för medmänniskorna i det lokala samhället.

Valikko

Samhället fungerar 


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med de tjänster som finns i närområdet. Spejarscouten fattar ett intresse för medmänniskorna i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen besöker ett räddningsverk, en polisstation, ett ålderdomshem, ett servicehem eller bekantar sig med en lokal välgörenhetsaktör.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens om ett besök till en överenskommen plats. Patrulledaren förbereder besöket tillsammans med patrullen genom att fundera på frågor som patrullmedlemmarna vill ha svar på och vad patrullens medlemmar skulle vilja göra under besöket. Patrulledaren ser till att patrullen kommer ihåg att tacka i efterhand för att de fick komma på besök.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta ett lämpligt ställe för patrullen att besöka. Patrullmedlemmarna kan också diskutera med lotsen om vilka känslor besöket väckte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen besöker i mån av möjlighet en välgörenhetsorganisation som fungerar på orten. En välgörenhetsorganisation är t.ex. ett djurskyddscenter, Frälsningsarmén, ett skyddshem för unga eller en brödkö. Patrullen reflekterar över hurudana sätt det finns för välgörenhet och hurudana tankar besöket väckte.

Patrullen besöker ett räddningsverk eller en polisstation. Under besöket bekantar sig patrullen med räddningspersonalens arbetsuppgifter och ansvar i samhället. Efter besöket funderar patrullen hur de här människorna påverkar omgivningen och hur det skulle vara om de inte fanns.

Patrullen bekantar sig med äldre personer på sin hemort och gör ett besök för att glädja dem, t.ex. i ett ålderdomshem eller på en bäddavdelning. Efter besöket diskuterar patrullen de känslor som besöket väckte. På ett ålderdomshem kan patrullen till exempel läsa eller sjunga för åldringarna, prata med dem, gå ut med dem, steka plättar eller spela något spel med dem (ta i beaktande de äldre personernas hälsa och handlingsförmåga). Personalen på ålderdomshemmet har säkert idéer om hur patrullen kan glädja åldringarna med ett besök.

Lägg till tips

Bifoga