Spejarscouten känner till de mest centrala delarna av scoutingens historia. Spejarscouten förstår att scouting finns också utanför den egna patrullen och kåren. Spejarscouten knyter vänskapsband till andra scouter i samma ålder. Spejarscouten förstår att scoutingen är internationell.

Valikko

Scoutvärlden


Målsättning:

Spejarscouten känner till de mest centrala delarna av scoutingens historia. Spejarscouten förstår att scouting finns också utanför den egna patrullen och kåren. Spejarscouten knyter vänskapsband till andra scouter i samma ålder. Spejarscouten förstår att scoutingen är internationell.

Beskrivning:

Patrullen repeterar scoutingens historia, som legenden om St. Göran, berättelsen om B-P och händelserna på Brownsea Island. Spejarscouten tar reda på de viktigaste vändpunkterna i den finländska scoutrörelsens och den egna kårens historia. Patrullen bekantar sig med scoutpersonligheters berättelser och känner igen dem på namnet. Patrullen undersöker varför världsförbunden (WOSM och WAGGGS) finns till. Patrullen bekantar sig med andra scouter i ett evenemang ordnat av kårområdet, FiSSc eller FS. Patrullen tar kontakt med scouter utomlands.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kaveritaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar med sig material till ett möte för att synliggöra scoutingens historia. Information om scoutingens historia finns bl.a. i olika böcker eller på internet eller så kan patrulledaren intervjua en person som är insatt i scouthistoria. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att söka efter information om kårens och scoutingens historia samt med att kontakta tidigare scouter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga