Spejarscouten känner till de mest centrala delarna av scoutingens historia. Spejarscouten förstår att scouting finns också utanför den egna patrullen och kåren. Spejarscouten knyter vänskapsband till andra scouter i samma ålder. Spejarscouten förstår att scoutingen är internationell.

Valikko

Scoutvärlden


Målsättning:

Spejarscouten känner till de mest centrala delarna av scoutingens historia. Spejarscouten förstår att scouting finns också utanför den egna patrullen och kåren. Spejarscouten knyter vänskapsband till andra scouter i samma ålder. Spejarscouten förstår att scoutingen är internationell.

Beskrivning:

Patrullen repeterar scoutingens historia, som legenden om St. Göran, berättelsen om B-P och händelserna på Brownsea Island. Spejarscouten tar reda på de viktigaste vändpunkterna i den finländska scoutrörelsens och den egna kårens historia. Patrullen bekantar sig med scoutpersonligheters berättelser och känner igen dem på namnet. Patrullen undersöker varför världsförbunden (WOSM och WAGGGS) finns till. Patrullen bekantar sig med andra scouter i ett evenemang ordnat av kårområdet, FiSSc eller FS. Patrullen tar kontakt med scouter utomlands.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kaveritaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar med sig material till ett möte för att synliggöra scoutingens historia. Information om scoutingens historia finns bl.a. i olika böcker eller på internet eller så kan patrulledaren intervjua en person som är insatt i scouthistoria. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att söka efter information om kårens och scoutingens historia samt med att kontakta tidigare scouter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen deltar i ett av FiSSc eller FS ordnat evenemang, som t.ex. spejardagar, förbundsläger eller FS läger eller evenemang. Varje patrullmedlem ber om kontaktuppgifterna till åtminstone en ny scoutvän och håller kontakten med hen också efter evenemanget.

Spejarscoutpatrullen bekantar sig med andra spejarscouter genom att delta i kårens eller flera kårers gemensamma evenemang, som t.ex. en avdelningsträff eller en utfärd. Under evenemanget tar man modigt kontakt med andra än den egna patrullens medlemmar. Efter evenemanget kommer man ihåg sina nya vänner med t.ex. ett e-postmeddelande, på sociala medier eller med en bild.

Patrullen tar kontakt med utländska scouter i samma ålder t.ex. med hjälp av sociala medier. Scouterna kan öva på scoutvokabulär på engelska eller andra språk på förhand t.ex. med hjälp av ett minnesspel. Patrullen kan delta i t.ex. ett JOTI-JOTA-evenemang.

Patrullen tar reda på varför det finns världsorganisationer i scoutingen och vad de gör. Patrullen tar reda på i vilka länder det inte ännu finns scoutverksamhet och söker upp de länderna på kartan. Man kan bekanta sig med världsförbundens verksamhet bl.a. genom att delta i ett utvecklingsprojekt. Temat för projekten byts med ett par års mellanrum och ofta finns aktiviteter beskrivna i samband med de olika projekten.

Patrullen bekantar sig djupare med åtminstone en person och undersöker hens inverkan på utvecklingen av scoutrörelsen: Robert Baden-Powell, Anni Collan, Verneri Louhivuori, Alfons Åkerman, Kurt Stenius, C. G. E. Mannerheim, Helvi Sipilä, Kim, Agnes Baden-Powell, Olave Baden-Powell, Doris Stockmann. Man kan t.ex. göra en plansch av personerna eller en serie för äventyrsscouterna eller vargungarna.

Patrullen lever in sig i någon händelse ur scoutingens historia genom en teater eller en lek. I boken Ryggsäcken finns scoutingens historia beskriven på ett allmänt plan. Kårchefen eller någon annan som varit kårmedlem länge kan bäst berätta om scoutingens historia på den egna hemorten. Kåren kan eventuellt också ha en egen historik. På biblioteket kan det finns ett arkiv med lokaltidningar, i vilka det kan finnas artiklar, bilder eller möteskallelser om den lokala scoutrörelsen. Patrullen kan också bjuda in en gammal scout för att berätta historier kring en lägereld.

Lägg till tips

Bifoga