Spejarscouten känner till nödsignalerna, den säkerhetsutrustning som finns ombord och var den är. Spejarscouten kan agera säkert i nödsituationer och kan ge första hjälpen.

Valikko

Sjöaktivitet: Säkerhet ombord


Målsättning:

Spejarscouten känner till nödsignalerna, den säkerhetsutrustning som finns ombord och var den är. Spejarscouten kan agera säkert i nödsituationer och kan ge första hjälpen.

Beskrivning:

Spejarscouterna bekantar sig under en seglats med nödsignaler och säkerhetsutrustning. Spejarscouten bekantar sig med de vanligaste redskapen för att ge nödsignaler med, flytvästar, kastlinor, räddningsflottar, VHF-radioutrustning och släckningsutrustning. Patrullen tar reda på vilken säkerhetsutrustning som finns ombord på kårens båt och var på båten de finns. Spejarscouterna bekantar sig med potentiella farosituationer och funderar på vilka faktorer som kan försätta en i en farosituation och vad som kan göras för att undvika dem. Spejarscouten bekantar sig med hur man ska agera vid en MOB-situation (Man over board = man över bord) såväl ombord på båten som i vatten. Spejarscouterna bekantar sig med vad man ska göra om en eldsvåda bryter ut, om det förekommer gasläckage, om motorn går sönder eller om man kör på grund. Samtidigt lär sig spejarscouterna också att ge första hjälpen och sköta hypotermi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ta reda på vilken säkerutrustning det finns på kårens båt och vid behov repetera hur de används tillsammans med lotsen. Patrulledaren planerar hur spejarscouterna ska bekanta sig med säkerhetsutrustningen. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera hur spejarscouterna bekantar sig med säkerhetsutrustningen ombord på kårens båt och deltar i att berätta om utrustningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga