Spejarscouten tar hand om sig själv och har sunda levnadsvanor.

Valikko

Ett hälsosamt liv


Målsättning:

Spejarscouten tar hand om sig själv och har sunda levnadsvanor.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sunda levnadsvanor. Hen strävar efter att utveckla bra och hälsosamma vanor på olika plan av livet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel och utmanar spejarscouterna att förbättra sina levnadsvanor.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att identifiera vilket delområde eller vilka delområden som det skulle vara speciellt bra för spejarscouten att utveckla.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

För att genomföra aktiviteten behövs tre olika färgers pennor eller papper. I den första delen av uppgiften skriver varje spejarscout ner saker på sitt papper som orsakar stress för en person i spejarscoutålder. Sakerna kan antingen vara bekanta för spejarscouten själv eller så kan det vara sådant som spejarscouten märkt att orsakar stress hos kompisar. Spejarscouten byter färg då hen listat alla stressande saker. Med den andra färgen listar spejarscouten olika symptom som stressen orsakar. Sådana symptom kan vara t.ex. att vara gråtig, att svettas mycket, att vara rastlös, irriterad eller inte kunna sova. Då listan på symptomen är färdig tar spejarscouterna den tredje färgen i bruk. Med den tredje färgen listar spejarscouten sådana saker som på ett allmänt plan kan lindra stressen. Sådana saker kan vara t.ex. idrott, att berätta om sina bekymmer och att fokusera på det som är väsentligt. I det sista skedet kan spejarscouterna ännu kombinera stressfaktorer, symptom och sätt att minska på stressen. T.ex. en provvecka kan orsaka sömnlöshet och lösningen på det kan vara att förbereda sig i god tid inför prov och att fokusera på ett prov i taget. Lotsens uppgift är att se till att spejarscouterna får berätta om sina tankar på ett tryggt sätt. Det lönar sig för lotsen att läsa in sig på ämnet på förhand och hjälpa spejarscouterna med att lista olika stressfaktorer, symptom och sätt att lindra stressen. 

Patrullen skapar ett bildpar på en person som röker och en person som inte gör det. Patrullen kan använda färdiga bilder på personer, klä ut två patrullmedlemmar och fotografera dem eller rita bilderna.bildparet är färdigt funderar patrullen tillsammans på hur rökning påverkar en människas utseende och vilka nackdelar rökningen har på olika kroppsdelar. Skriv ner de positiva och negativa effekterna på lappar och klistra fast dem på personerna.

Patrullen funderar på olika lösningsmodeller för kritiska situationer som har med alkohol att göra. Patrullen väljer 1-2 frivilliga som går ut från rummet. Under tiden hittar de andra patrullmedlemmar på en knepig situation. De frivilliga kommer tillbaka till rummet. Deras uppgift är att fråga de andra ”vad skulle du göra?”. De tillfrågade föreslår lösningar på problemet. På basis av svaren försöker de frivilliga lista ut vad det handlar om för situation. Den person, vars svar leder till att de frivilliga gissar på rätt situation, får vara följande frivillig, antigen ensam eller tillsammans med ett par.   Situationerna i övningen har och göra med alkohol, grupptryck eller egna känslor. Under leken kommer en del lösningar fram hur man ska hantera olika problematiska situationer.   Exempel på situationer:   - Du är förälder. Ditt barn har kommit hem alkoholpåverkad.   - Din kompis har börjat dricka så mycket att du är orolig.   - Du kommer hem. I trappuppgången ser du din granne, som har drucket för mycket och slocknat.   - Du är förälder och hittar ett kvitto för en ölförpackning i ditt barns ficka.   - Din kompis ber dig att komma till parken på kvällen och de har mycket alkohol med sig.   - Din kompis ber om pengar av dig så att hen kan köpa alkohol.   Patrullen funderar på ett förslag på lösning: vad skulle vara vettigt? Vad kunde följa av de olika sätten? Källa: Mannerheims Barnskyddsförbund

Spejarscoutpatrullen sätter upp som mål för hela etappen att motionera mera under kårkvällarna. Det är inte meningen att ägna hela kvällen åt motion utan att motionering blir en naturlig del av kårkvällens program. Patrullen kan till exempel ordna en städkväll där mattdammning och dammsugning ger utmärkt motion. Patrullen kan också genomföra en paus på en promenad. Patrullen kan också utmana en annan patrull till en lek i terrängen, vedklyvning eller i att bära lotsen. Patrullen kan pröva på nya grenar som träskfotboll och nattorientering. 

Lägg till tips

Bifoga