Spejarscouten tar hand om sig själv och har sunda levnadsvanor.

Valikko

Ett hälsosamt liv


Målsättning:

Spejarscouten tar hand om sig själv och har sunda levnadsvanor.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sunda levnadsvanor. Hen strävar efter att utveckla bra och hälsosamma vanor på olika plan av livet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel och utmanar spejarscouterna att förbättra sina levnadsvanor.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att identifiera vilket delområde eller vilka delområden som det skulle vara speciellt bra för spejarscouten att utveckla.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga