Spejarscouten kan presentera sig själv och sitt ärende.

Valikko

Förhållandet till andra: Att presentera sig


Målsättning:

Spejarscouten kan presentera sig själv och sitt ärende.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att presentera sig själv i t.ex. telefon eller i ett mejl och att föra fram sitt ärende på ett tydligt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Hen väljer på förhand en uppgift som lämpar sig för patrullen och förbereder inför övningarna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga