Spejarscouten kan presentera sig själv och sitt ärende.

Valikko

Förhållandet till andra: Att presentera sig


Målsättning:

Spejarscouten kan presentera sig själv och sitt ärende.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att presentera sig själv i t.ex. telefon eller i ett mejl och att föra fram sitt ärende på ett tydligt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Hen väljer på förhand en uppgift som lämpar sig för patrullen och förbereder inför övningarna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen gör en kort presentationsvideo om antingen sin patrull eller om någon färdighet de lärt sig inom scoutingen eller t.ex. om ett utfärdsmål. Patrullen gör ett manus för videon och planerar bildvinklar innan själva inspelningen. Den färdiga videon kan presenteras på någon av kårens festligheter, för kårens ledare eller används i kårens kommunikation. 

Spejarscoutpatrullen förbereder en presentation om den egna gruppen eller den egna kåren. Presentationen kan t.ex. publiceras på kårens webbsida eller vara del av en hobbydag på den lokala skolan. Patrullen kan också förbereda en presentation om kårens verksamhet till kommunhuset eller biblioteken inför scoutveckan.

Spejarscouten övar på att kort presentera sig själv. I presentationen kan förutom namn och hemkommun också inkluderas information om studier och hobbyn. Spejarscouten övar först på att presentera sig för medlemmarna i sin egen patrull. Då spejarscouten kan göra det, uppmuntrar patrulledaren spejarscouterna till att presentera sig för någon mer främmande person, t.ex. för medlemmarna i scoutkårens understödsförening. 

Spejarscouterna övar på hur man beter sig i telefon. Under mobiltelefonernas tidevarv har många glömt hur man presenterar sig i telefon och hur man sköter saker. Spejarscouterna hittar på olika situationer och presenterar genom olika sketcher hur det lönar sig att bete sig i olika situationer. Sådana samtal kan t.ex. vara ett gratulationssamtal till gammelmormor på hennes födelsedag eller en anmälan om utfärd till kårchefen. 

Lägg till tips

Bifoga