Spejarscouten bär ansvar för gemensamma saker. Spejarscouten gör en god gärning om dagen.

Valikko

Förhållandet till andra: Serviceinitiativ


Målsättning:

Spejarscouten bär ansvar för gemensamma saker. Spejarscouten gör en god gärning om dagen.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar i något jippo som någon annan än scouterna själva drar nytta av. Det kan t.ex. vara att ta del av en insamling eller att ordna ett jippo för t.ex. de äldre i hemtrakten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Palvelu Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar spejarscouten att delta och visar själv exempel. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ansvara för de praktiska arrangemangen med arrangörerna eller målgruppen för jippot. Lotsen ser också till att de känslor som aktiviteten väcker gås igenom.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga