Spejarscouten känner sin hemtrakt. Hen förstår koordinatsystemet och kan använda sig av koordinater för lokalisering.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Geocaching


Målsättning:

Spejarscouten känner sin hemtrakt. Hen förstår koordinatsystemet och kan använda sig av koordinater för lokalisering.

Beskrivning:

Patrullen söker eller gömmer en geocach i närområdet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar den utrustning som behövs för aktiviteten (gps, karta, kompass, geocach-utrustning, t.ex. en plastburk och ett häfte). Det går att geocacha med telefon, men det kan vara smidigare att göra det med en gps. Patrulledaren bekantar sig på förhand med koordinatsystemet och hur man använder det, eller bjuder in någon som känner till saken till mötet. Patrulledaren tar hand om informationsgången till spejarscouternas hem innan geocachaktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att bekanta sig med koordinatsystemet eller hjälper hen att hitta en lämplig person att lära spejarscouterna om koordinatsystemet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga