Spejarscouten känner sin hemtrakt. Hen förstår koordinatsystemet och kan använda sig av koordinater för lokalisering.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Geocaching


Målsättning:

Spejarscouten känner sin hemtrakt. Hen förstår koordinatsystemet och kan använda sig av koordinater för lokalisering.

Beskrivning:

Patrullen söker eller gömmer en geocach i närområdet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren reserverar den utrustning som behövs för aktiviteten (gps, karta, kompass, geocach-utrustning, t.ex. en plastburk och ett häfte). Det går att geocacha med telefon, men det kan vara smidigare att göra det med en gps. Patrulledaren bekantar sig på förhand med koordinatsystemet och hur man använder det, eller bjuder in någon som känner till saken till mötet. Patrulledaren tar hand om informationsgången till spejarscouternas hem innan geocachaktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att bekanta sig med koordinatsystemet eller hjälper hen att hitta en lämplig person att lära spejarscouterna om koordinatsystemet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna ritar egna kartor på basis av miljön. Till exempel kan en spejarscout få i uppgift att gömma en skatt i naturen som en annan spejarscout ska hitta med hjälp av en ritad karta. Det är bra att märka ut koordinater på den självritade kartan för att göra det lättare att söka skatten.

Spejarscoutpatrullen gör en egen cach. På websidan geocache.fi finns instruktioner om hur man skapar en cach. Patrullen ska komma ihåg att det är den som skapat cachen som ska ta hand om den. Det lönar sig att grunda cachen på ett sådant ställe dit patrullen kan göra besök relativt lätt. 

Patrullen tar reda på var det finns cachar i närområdet. På internet finns en geocach-sida där alla cachar i Finland finns utmärkta. Innan patrullen rusar iväg till cacherna lär sig patrullen under ledning av patrulledaren eller en gäst idéen med ett koordinatsystem och hur man använder en gps-apparat. 

Lägg till tips

Bifoga