Spejarscouten märker att det också i staden finns mycket natur och förstår att naturen har en viktig roll för människans välmående och för trivseln i en stad.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Hitta naturen i staden


Målsättning:

Spejarscouten märker att det också i staden finns mycket natur och förstår att naturen har en viktig roll för människans välmående och för trivseln i en stad.

Beskrivning:

Patrullen gör en promenad från kårlokalen till staden och patrullen gör observationer om naturen där.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder promenaden och stöder spejarna i att göra observationer. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till med att genomföra aktiviteten i praktiken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga