Spejarscouten tar reda på om olika miljöproblem och hittar svar på frågor som hen funderar på.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Miljöreporter


Målsättning:

Spejarscouten tar reda på om olika miljöproblem och hittar svar på frågor som hen funderar på.

Beskrivning:

Spejarscouterna väljer ett problem eller fel som anknyter till miljön och intresserar dem. Problemet kan vara lokalt eller mer globalt. Miljöreportrarna tar reda på information om problemet och försöker hitta svar på problemet. Målsättningen är att spejarscouterna skriver en artikel till något medium om problemet de valt så att de genom artikeln kan dela med sig av den information de hittat och väcka åsikter och tankar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand men hur man skriver en tidningsartikel och om olika möjligheter att få sin artikel publicerad. Hen funderar på de problem som spejarscouterna valt och för spejarscouternas artiklar vidare. Lotsens uppgift: Lotsen går igenom vad som hör till att skriva en artikel tillsammans med patrulledaren. Hen hjälper spejarscouterna att söka information och att förstå svåra begrepp. Lotsen hjälper i situationer där det behövs hjälp av en vuxen för att publicera artikeln.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga