Spejarscouten tar reda på om olika miljöproblem och hittar svar på frågor som hen funderar på.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Miljöreporter


Målsättning:

Spejarscouten tar reda på om olika miljöproblem och hittar svar på frågor som hen funderar på.

Beskrivning:

Spejarscouterna väljer ett problem eller fel som anknyter till miljön och intresserar dem. Problemet kan vara lokalt eller mer globalt. Miljöreportrarna tar reda på information om problemet och försöker hitta svar på problemet. Målsättningen är att spejarscouterna skriver en artikel till något medium om problemet de valt så att de genom artikeln kan dela med sig av den information de hittat och väcka åsikter och tankar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand men hur man skriver en tidningsartikel och om olika möjligheter att få sin artikel publicerad. Hen funderar på de problem som spejarscouterna valt och för spejarscouternas artiklar vidare. Lotsens uppgift: Lotsen går igenom vad som hör till att skriva en artikel tillsammans med patrulledaren. Hen hjälper spejarscouterna att söka information och att förstå svåra begrepp. Lotsen hjälper i situationer där det behövs hjälp av en vuxen för att publicera artikeln.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen undersöker läget för en art i Finland eller i världen och gör en nyhet på basis av undersökningen. Nyheten kan t.ex. presenteras som en rubrik med en kort beskrivning i kårtidningen, som en nyhetslik morgonsamling eller som en längre nyhetstext med bilder och grafik. Det är bra för patrullen att komma ihåg att det också behövs positiva nyheter. Den färdiga nyheten kan patrullen t.ex. hänga upp på kårlokalens anslagstavla.

Patrullen tar reda på vad allt man kan hyra eller låna på hemorten – allt från böcker och filmer till kläder och maskiner. Patrullen tar också reda på hur många gånger i året någon viss pryl lånas eller hyrs? Vad är sådant som inte går att hyra i hemtrakten, men som det ändå skulle finnas ett behov för? Patrullen skriver en utvärdering eller en presentation till kårtidningen om de ställen och service de hittat. 

Först går patrullen igenom de olika delarna i en tidningsartikel: rubrik, ingress, brödtext, bild, grafik och inforuta. Innan patrullen skriver artikeln är det bra att också fundera över hurudan artikel patrullen ska skriva: en nyhetsartikel, en notis, en intervju, en insändare eller ett reportage. Patrullen väljer någon olägenhet eller ett lyckande i sin närmiljö och skriver en artikel enligt artikeltypen de valt. Patrullen strävar efter att få sin artikel publicerad i lokaltidningen. Bra artikelämnen är t.ex. matsvinnet från skolmaten, onödig elförbrukning, naturobservationer i hemtrakten eller annat dylikt.  

Lägg till tips

Bifoga