Spejarscouten tar modigt tag i saker. Hen sköter modigt de uppgifter som hen blivit tilldelad.

Valikko

Förhållandet till samhället: Att få något gjort


Målsättning:

Spejarscouten tar modigt tag i saker. Hen sköter modigt de uppgifter som hen blivit tilldelad.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att sköta uppgifter som tidigare varit främmande för hen. Exempel på sådana uppgifter kan t.ex. vara att ta kontakt med olika platser för att göra bokningar eller för att få hjälp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att hitta de rätta kontaktuppgifterna och att ta kontakt på rätt sätt. Hen uppmuntrar och stöder spejarscouten i att ta kontakt. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper också för egen del att ta reda på vilka personer man ska kontakta och stöder spejarscouterna i deras uppgifter. Lotsen ser till att kontakterna sköts bra och att varje spejarscout får en lämpligt stor utmaning för hen själv.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen tar tillsammans hand om ett litet uppdrag inom kåren, t.ex. att sköta trakteringen på årsmötet eller ett ledarråd. Spejarscouterna är själv i kontakt med arrangören för evenemanget och frågar hur man inom kåren gör inköp, hur man bokar ställe för kaffeserveringen och så vidare. Lotsen och patrulledaren hjälper till vid behov, men spejarscouterna har huvudansvaret.

Patrullen gör ett initiativ som kan vara väldigt konkret. Patrullen kan t.ex. göra ett initiativ om att kåren behöver fler vindskydd. Initiativet kan också vara anknutet till att ordna en fyr, eller så kan initiativet vara etiskt, som att t.ex. förbättra återvinningen på läger. Lotsen klargör vid behov för spejarscouterna hur de borde göra initiativet och i vilken form samt klargör scoutkårens organisation för spejarscouterna. Lotsen ser till att initiativet framskrider och informerar patrullen om det.

Patrullen kommer tillsammans överens om vart de ska göra en utfärd. En eller två spejarscouter ansvarar för att boka utfärdsstället. De tar reda på hur man bokar stället och ser till att bokningen blir gjord. Om det behövs en vuxen för att göra bokningen, hjälper lotsen till.

Då patrullen beger sig ut på utfärd tar spejarscouterna själv hand om att göra anmälan om utfärd till kårchefen och möjligen också till den åldersgruppsansvariga och programchefen i kåren. Åtminstone vart spejarscouterna gör utfärden, när och hur många som deltar samt utfärdens program meddelas åt kårchefen. Om det i kåren finns praxis om att i efterhand rapportera om utfärden sköter spejarscouterna också om det. 

Lägg till tips

Bifoga