Spejarscouten tar modigt tag i saker. Hen sköter modigt de uppgifter som hen blivit tilldelad.

Valikko

Förhållandet till samhället: Att få något gjort


Målsättning:

Spejarscouten tar modigt tag i saker. Hen sköter modigt de uppgifter som hen blivit tilldelad.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att sköta uppgifter som tidigare varit främmande för hen. Exempel på sådana uppgifter kan t.ex. vara att ta kontakt med olika platser för att göra bokningar eller för att få hjälp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att hitta de rätta kontaktuppgifterna och att ta kontakt på rätt sätt. Hen uppmuntrar och stöder spejarscouten i att ta kontakt. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper också för egen del att ta reda på vilka personer man ska kontakta och stöder spejarscouterna i deras uppgifter. Lotsen ser till att kontakterna sköts bra och att varje spejarscout får en lämpligt stor utmaning för hen själv.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga