Spejarscouten kan använda sig av olika metoder för medelinsamling.

Valikko

Förhållandet till samhället: Patrullens tillgångar


Målsättning:

Spejarscouten kan använda sig av olika metoder för medelinsamling.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en medelinsamling och bestämmer för egen del till vad de insamlade medlen används till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Talous Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren fungerar som exempel för spejarscouterna. Hen uppmuntrar patrullen att göra uppgiften och leder diskussionen då gemensamma beslut ska fattas. Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen patrulledaren och patrullen i att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga