Spejarscouten kan röra sig tryggt i trafiken.

Valikko

Förhållandet till samhället


Målsättning:

Spejarscouten kan röra sig tryggt i trafiken.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att se farosituationer i trafiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna tillsammans med lotsen. Hen skaffar den utrustning som behövs till aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsens hjälper patrulledaren att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga