Spejarscouten kan röra sig tryggt i trafiken.

Valikko

Förhållandet till samhället


Målsättning:

Spejarscouten kan röra sig tryggt i trafiken.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att se farosituationer i trafiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna tillsammans med lotsen. Hen skaffar den utrustning som behövs till aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsens hjälper patrulledaren att genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna söker efter nyheter om trafikolyckor i olika tidningar. De försöker hitta gemensamma nämnare bakom trafikolyckorna. Hur kunde man undvika de olyckor som spejarscouterna valt? Hur kunde man ha minimerat skadorna? I den finskspråkiga tidningen Moottori finns en artikelserie som fokuserar på just det här. Den kan patrullen bekanta sig med. Förutom att granska olyckor kan patrullen också fundera på konsekvenserna av olyckor genom att söka information om hur mycket olyckor kostar för samhället eller information om de mänskliga följderna, alltså t.ex. rädslor, sorg, trauma och skuldkänslor, efter en olycka.

Spejarscouterna delas in i par och listar vilka farliga ställen det finns i trafiken i närområdet. Sådana platser kan vara t.ex. tunnlar, vägstumpar utan gatubelysning, korsningar med dålig sikt eller andra liknande ställen. Spejarscouterna presenterar stället för de andra genom att visa bilder de tagit eller peka ut stället på Googles karttjänst. Samtidigt är det bra att fundera vad man kunde göra för att minska eller eliminera riskerna. Vid behov tar spejarscouterna kontakt med de personer som ansvarar för gatorna på orten och ger förslag på förbättringar.

Om många av patrullens medlemmar har en moped kan patrullen tillsammans göra en övningsbana för mopeder. Det lönar sig att fokusera speciellt på övningar i hur man kontrollerar fordonet i långsamma hastigheter. Också spejarscouterna utan mopedkörkort kan genomföra aktiviteten om patrullen genomför den på ett stängt område.

Lägg till tips

Bifoga