Spejarscouten tar hand om sig i olika förhållanden.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Det egna välmåendet


Målsättning:

Spejarscouten tar hand om sig i olika förhållanden.

Beskrivning:

Spejarscouten känner igen saker som främjar det egna välmåendet och kan ändra på sina levnadsvanor vid behov.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren fungerar som exempel i att genomföra aktiviteterna. Hen uppmuntar spejarscouterna att delta och påminner spejarscouterna att göra övningar i mer långvariga uppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen bidrar med en vuxens perspektiv till övningarna. Hen lyssnar på spejarscouterna och patrulledaren och hjälper dem vid behov att märka olika mål för utveckling. Lotsen bjuder inte på färdiga svar, utan uppmuntrar spejarscouterna att tänka själv och att märka olägenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga