Spejarscouten tar ansvar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Hemmet i skick


Målsättning:

Spejarscouten tar ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig mer om hushållsarbete. Hen sköter sin egen andel av städningen hemma eller i kårlokalen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär sig de färdigheter som behövs själv eller ber en gäst, t.ex. en förälder till en spejarscout, att delta i mötet. Patrulledaren informerar, så att varje spejarscout vet vad som händer var.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en lämplig person att lära ut ett nytt hushållsarbete. Lotsen håller kontakt med spejarscouternas hem och berättar om den del av aktiviteten som ska genomföras hemma.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrulledaren eller lotsen sammanställer en lång lista med olika hushållsuppgifter, som att diska, tvätta fönster, klippa gräs och byta däck. Hushållsuppgifterna skrivs ner på lappar och på mötet får spejarscouterna uppvisa dem med hjälp av charader, alias, rita&gissa – lekar. Slutligen genomför spejarscouterna en eller flera av lapparnas uppgifter.

Kårlokalen kan vara som ett annat hem för många spejarscouter. Lätt städning efter varje veckomöte håller ändå inte kårlokalen i skick. Patrullen gör en storstädning i kårlokalen. Patrullen kan städa t.ex. mötesrummet, skåpen, kårens förråd eller gården runt kårlokalen. Om patrullen får lov av kåren, kan patrullen också göra en liten renovering på en del av kårlokalen, som till exempel måla en vägg eller dekorera någon möbel. 

Spejarscouten inreder sitt rum på nytt. Innan och efter inredningen tar spejarscouten före och efter bilder. På följande möte jämför spejarscouterna sina inredningsbeslut. Nöjde sig någon med att bara byta plats på möblerna? Köpte någon nya saker för inredningen? Patrullen funderar också på vilka saker som inverkat på inredningsbesluten. Inverkade den ekonomiska situationen? Strävade man efter en ny stil på rummet, eller var avsikten att skapa en mer praktisk helhet?

Spejarscouterna skapar en hemmet i skick service, som innebär att spejarscouterna gör små hushållssysslor hemma hos andra. Det kan vara t.ex. att tvätta fönster, allmän städning eller att klippa gräsmattan. Spejarscouterna kan göra reklam för servicen på olika allmänna anslagstavlor. Spejarscouterna kommer överens om ett gemensamt mål för sin verksamhet. Gör de hemarbete av ren vilja att hjälpa till eller ber de en liten ersättning för jobbet som kan användas t.ex. för patrullens utfärd? Patrullen bör kartlägga vilka resurser scouterna har att genomföra detta tips. 

Patrullen bekantar sig med ett sådant hushållsarbete som ingen är bekant med från tidigare. T.ex. en förälder till någon av spejarscouterna kan lära ut hushållssysslan. Nya hushållssysslor för spejarscouterna kan vara t.ex. att tvätta fönster, att rengöra ett avlopp eller att byta däck på bilen. Varje spejarscout prövar på sin nya färdighet hemma.

Lägg till tips

Bifoga