Spejarscouten tar ansvar.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Hemmet i skick


Målsättning:

Spejarscouten tar ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig mer om hushållsarbete. Hen sköter sin egen andel av städningen hemma eller i kårlokalen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär sig de färdigheter som behövs själv eller ber en gäst, t.ex. en förälder till en spejarscout, att delta i mötet. Patrulledaren informerar, så att varje spejarscout vet vad som händer var.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta en lämplig person att lära ut ett nytt hushållsarbete. Lotsen håller kontakt med spejarscouternas hem och berättar om den del av aktiviteten som ska genomföras hemma.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga