Spejarscouten kan känna igen egna och andras känslor. Hen kan fungera i växelverkan med andra.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Koll på känslorna


Målsättning:

Spejarscouten kan känna igen egna och andras känslor. Hen kan fungera i växelverkan med andra.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att känna igen sina egna och andras känslor. Hen reflekterar också över orsaker till olika tillvägagångssätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i övningarna tillsammans med patrullen. Patrulledaren kan också be t.ex. församlingen ungdomsledare att leda övningen.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att varje spejarscout känner sig trygg under aktivitetens genomförande. Lotsen ser till att övningarna gås igenom i efterhand.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vem beaktar jag? Patrullen funderar tillsammans på olika närstående personer, till exempel vänner, föräldrar, farföräldrar, grannens hund.  Varje närstående skrivs upp en egen lapp och lapparna fästs på väggen. Patrulledaren läser upp olika situationer, som t.ex. ”distriktets/förbundets tävlingar ordnas på morsdag, kan jag delta?” eller ”min vän och min pappa har födelsedag samma dag, vems kalas går jag på?” och spejarscouterna funderar på vilken person de väljer att beakta i situationen. Spejarscouterna ska också motivera sitt val med några ord. Lotsen kan delta i diskussionen om varför man inte alltid kan välja det mest praktiska alternativet. Varför är det viktigt att hälsa på sina far- och morföräldrar, fast det kanske känns tråkigt. I stället för att använda lappar kan patrullen spela spelet på en Twister-spelplan och bestämma en egen färg för varje människa. Patrullen kan också spela samma spel ur en informationssynvinkel. Vem måste få veta om tävlingarna? Vem måste få veta om man inte kan delta i tävlingarna? 

Spejarscouten söker sina egna gränser. Patrullen delar sig i två grupper och grupperna går mot varandra ett rum. Ena gruppen går från ena ändan av rummet mot den andra och den andra gruppen går emot dem. Första gången går grupperna bara förbi varandra. Andra gånger nickar grupperna lätt mot varandra, följande gång säger man hej, sedan skakar man han och under sista varvet kramas man. Var går gränsen? Vad känns lämpligt? Var går mina gränser?  Följande övning belyser också var de egna gränserna går: En annan person går emot mig. Då hen är för nära, ger jag ett tecken och hen stannar. Olika människor har olika stora personliga utrymmen och det är ok. Vi respekterar andra personers eget område. Tillsammans kan patrullen också prata om det hur lite människor rör vid varandra i Finland. Om t.ex. en främmande människa placerar sin hand över ens egen hand så drar man instinktivt bort sin hand. Det är helt okej om beröringen inte känns naturligt, men beröring är en av människans grundläggande behov. Ett litet barn lugnar sig då föräldern tar barnet i famnen, barnet känner sin egens kropps egna gränser och lugnar sig.

Patrullen fungerar tillsammans så att var och en har en egen roll. Ni kan dela ut rollerna t.ex. då ni lagar mat, sätter upp ett tält eller städar kårlokalen. Rollerna delas ut genom att varje spejarscout får ett rollkort i pannan utan att hen själv ser vad det står på kortet. Rollerna kan vara t.ex. elak, en person med dålig hörsel, sjuk, intelligent eller egenkär. Efter att ni delat ut korten är det meningen att varje spejarscout ska agera i enlighet med de andras kortet. Då ni gjort klart det ni höll på med, t.ex. gjort fruktsalladen klar, går ni igenom situationen. Hur kändes det då de andra skrek åt mig? Alternativt kan lapparna ha en mer exakt definition som t.ex. ”var av samma åsikt som jag” eller ”strunta i mig”. Då situationen är över går patrullen igenom alla korten och övningen. Vilka känslor väckte behandlingen?

På kvällen då det börjar skymma eller då det blivit mörkt går patrullen en stig som lotsen gjort. På stigen finns olika upplevelser och utmaningar som väcker sinnena och känslorna. Utmaningarna kan vara t.ex. olika uppgifter som kräver både fysik och mod som t.ex. ett ta sig ner för ett berg eller att klara av en bana i terrängen. Även om man genomför aktiviteten som grupp är upplevelsen individuellt. Stigen avslutas med en avslappning och efter det dricker patrullen kvällste eller -kakao i lugn och ro. Tillsammans med ledarna kan spejarscouterna gå igenom de tankar som stigen väckte och prata också om annat.

Lägg till tips

Bifoga