Spejarscouten kan känna igen egna och andras känslor. Hen kan fungera i växelverkan med andra.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Koll på känslorna


Målsättning:

Spejarscouten kan känna igen egna och andras känslor. Hen kan fungera i växelverkan med andra.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att känna igen sina egna och andras känslor. Hen reflekterar också över orsaker till olika tillvägagångssätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren deltar i övningarna tillsammans med patrullen. Patrulledaren kan också be t.ex. församlingen ungdomsledare att leda övningen.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att varje spejarscout känner sig trygg under aktivitetens genomförande. Lotsen ser till att övningarna gås igenom i efterhand.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga