Spejarscouten känner till sina framtidsutsikter. Hen gör planer för sin framtid.

Valikko

Framtid och yrke


Målsättning:

Spejarscouten känner till sina framtidsutsikter. Hen gör planer för sin framtid.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med olika utbildningar och yrken samt med de möjligheter som de erbjuder. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren arrangerar arbetsplats- eller studieplatsbesöken och praktiska detaljer som till exempel skjutsar tillsammans med lotsen. Patrulledaren kan också förbereda sig på att berätta om sina egna erfarenheter av studier och jobb.  Lotsens uppgift: Det är viktigt att lotsen påminner spejarscouterna om att det inte finns entydiga rätta lösningar utan att en utbildningsstig alltid är individuell och beror på personen. Lotsen hjälper patrulledaren att ordna besök till utbildnings- och arbetsplatser.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarpatrullen kan bjuda in vårdnadshavare, familjebekanta eller kårens äldre ledare till en kväll i kårlokalen. Idén är att gästerna representerar olika yrken och gärna berättar om sitt eget jobb eller sin utbildning. Patrullen har på förhand förberett frågor till yrkespanelens deltagare om deras jobb. Frågorna kan till exempel handla om vilken utbildning som krävs, hur en typisk arbetsdag ser ut, lönenivån, arbetsgemenskapen mm.  

Hurdana färdigheter förväntas av en sommarjobbare på olika arbetsplatser? Spejarscouterna kan göra en lista på de egenskaper som man kan tänkas kräva av en sommarjobbare. Vilka saker lönar det sig att nämna i sin ansökan då man söker sommarjobb. Språkkunskap, sportighet (rörlighet) och vad annat? Vad lönar det sig att berätta om scouting då man söker jobb?

Patrullen besöker ett företag. Spejascouterna bekantar sig med företagets verksamhet och försöker skapa sig en bild av hur en företagares liv ser ut. Vilka positiva saker finns det i att vara företagare? Vilka utmaningar hör till företagsverksamheten?

Bekanta er med olika yrken och utbildningar. Spejarscouterna får leta upp yrkesbenämningar till exempel i dagstidningarnas arbetsplatsannonser eller på arbets- och näringsbyråns webbsidor. När patrullen har hittat några intressanta yrken så utreder scouterna vad t.ex. en tradenom eller en iktynom gör i praktiken. Spejarscouterna får gärna ta reda på vad deras egna föräldrar, syskon eller lotsar jobbar med och göra upp en utbildningsstig till de yrkena. De kan fundera på vad arbetet kräver och vilka eventuella stereotyper eller förhandsuppfattningar som kopplas till olika yrkeskategorier.  

Lägg till tips

Bifoga