Spejarscouten känner till sina framtidsutsikter. Hen gör planer för sin framtid.

Valikko

Framtid och yrke


Målsättning:

Spejarscouten känner till sina framtidsutsikter. Hen gör planer för sin framtid.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med olika utbildningar och yrken samt med de möjligheter som de erbjuder. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren arrangerar arbetsplats- eller studieplatsbesöken och praktiska detaljer som till exempel skjutsar tillsammans med lotsen. Patrulledaren kan också förbereda sig på att berätta om sina egna erfarenheter av studier och jobb.  Lotsens uppgift: Det är viktigt att lotsen påminner spejarscouterna om att det inte finns entydiga rätta lösningar utan att en utbildningsstig alltid är individuell och beror på personen. Lotsen hjälper patrulledaren att ordna besök till utbildnings- och arbetsplatser.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga