Patrullen kan göra planer och fördela uppgifter inom patrullen.

Valikko

Fyralternativ: Renovering


Målsättning:

Patrullen kan göra planer och fördela uppgifter inom patrullen.

Beskrivning:

Patrullen planerar och genomför en liten renovering eller ett småskaligt restaureringsprojekt.

Förberedelser inför fyren: Patrullen söker tillsammans ett lämpligt mål för renovering eller restaurering. Patrullen kan göra sin renovering genom att t.ex. måla väggarna i kårlokalen, inreda en patrullmedlems rum, göra WC:n på kårlokalen mer trivsam eller något liknande. Då patrullmedlemmarna gjort sitt beslut listar de vilka olika saker de ska beakta i planeringen och förberedelserna. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt, men kan till exempel vara att skaffa material och transportera det till renoveringsplatsen, att flytta och skydda olika föremål, den egentliga renovering, städning eller att slutföra renoveringen. Patrullmedlemmarna funderar över vem som gör vad under renoveringen.  

Fyrens förverkligande: Patrullen genomför renoveringen enligt plan. Patrullen reserverar ett lämpligt veckoslut för renoveringen, eftersom det troligen krävs mer tid än en dag för renoveringen. Patrullen ska också reservera tid för att städa efter sig och för att returnera saker de lånat. Patrullen ser också till att dokumentera projektet genom att fota eller göra uppdateringar i sociala medier, gärna redan under planeringsskedet. Någon av spejarscouterna kan vara ansvarig för maten under renoveringsdagen men det här kan också vara patrulledarens eller lotsens uppgift.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen hjälper spejarscouterna att välja en lämpligt stor renoverings- eller restaureringsutmaning. Målsättningen är inte att göra ett stort projekt, utan huvudmålsättningen för fyren är att lära sig att planera och genomföra ett projekt i samarbete med andra och att samtidigt öva vardagliga färdigheter. En viktig uppgift för lotsen är att hjälpa patrullen att hitta ett lämpligt renoveringsmål. Lotsen hjälper spejarscouterna att märka alla praktiska detaljer som anknyter till projektet. Lotsen deltar i renoveringen i bakgrunden. Hen ger spejarscouterna goda råd och ser till att de har tillgång till den utrustning de behöver och de kunskaper som krävs för att genomföra sakerna.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringen. Hen hjälper vid behov spejarscouterna att göra beslut och att hålla sig till dem. Hen hjälper spejarscouter att planera och genomföra projektet. Patrulledarens uppgift under projektet är att se till att varje spejarscout bär ansvar för sin egen del. Fyrens utvärdering: Patrullen tar hand om det efterarbete som måste göras. Patrullen tackar dem som har hjälpt till, städer efter sig, returnerar de saker den lånat (efter att ha vårdat dem) och så vidare. Patrullen sätter sig en stund för att utvärdera hur fyren och hela etappen lyckades. Som hjälp för utvärderingen kan bl.a. följande frågor användas: Vad var svårt, vad lyckades vi bra med? Vilken färdighet eller sak måste vi ännu öva på?  Lotsen leder utvärderingsdiskussionen efter fyren om hur väl den och etappen lyckades. Hen handleder spejarscouterna att märka vad de lärt sig under etappen. Lotsen ger respons på vad spejarscouterna lyckats med och vid behov också utvecklingsidéer för kommande fyrar och verksamhetsplanering. Lotsen för också en mellanhandslagsdiskussion med patrulledaren, där lotsen kartlägger patrulledarens känslor, planer och utvecklingsmål.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga