Spejarscouten kan agera i sin näromgivning.

Valikko

Fyralternativ: Stadsutfärd


Målsättning:

Spejarscouten kan agera i sin näromgivning.

Beskrivning:

Patrullen gör en utfärd till en främmande stad. Patrullen bekantar sig på förhand med stadens historia, sevärdheter och näringsliv. Under utfärden besöker patrullen stadens sevärdheter och bekantar sig med vardagen i staden. Efteråt utvärderar patrullen utfärden. 

Förberedelser inför fyren: Patrullen väljer tillsammans ett mål för sin utfärd. Efter det bekantar sig patrullen med historia och nutid för resmålet, t.ex. genom att göra ett spel, en frågesport eller en kort presentation om målet. Patrullen funderar också på praktiska detaljer om resan (tidpunkt, hur man kan ta sig till staden, var patrullen äter och eventuellt övernattar, öppethållningstider, inträdesavgifter och så vidare).  

Fyrens förverkligande: Patrullen genomför resan/utfärden enligt sin plan. Varje spejarscout eller spejarscoutpar ansvarar för en del av utfärden. Någon kan t.ex. ta hand om att orientera sig fram, en annan om vad patrullen ska äta och en tredje kan presentera sevärdheterna på basen av förhandsinformation hen bekantat sig med. Patrullen ser också till att den dokumenterar sin resa, t.ex. genom att fotografera eller att göra uppdateringar till sociala medier från utfärden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Retkeily Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd päivä
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen hjälper spejarscouterna att välja ett mål för sin utfärd. Tanken är inte att patrullen ska resa långt bort, för ofta kan t.om. grannstaden vara rätt så obekant för spejarscouterna. Förstås får patrullen göra en resa till t.ex. en vänkår i en annan del av Finland. Lotsen tar på förhand reda på om kåren kan ge ett ekonomiskt bidrag för patrullens resa. Hen hjälper och ger råd för att hitta information och handleder spejarscouterna och patrulledaren genom att ställa frågor. Lotsen ser till att varje scout får sin åsikt hörd. Lotsen deltar i resan tillsammans med patrullen. Hen ser till att resan är säker och hjälper patrullen tillsammans med patrulledaren att lösa eventuella problem och missförstånd som uppstår under resan.  Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att välja ett resmål och söka information om det. Patrulledaren hjälper vid behov spejarscouterna att göra beslut om det verkar som att det är svårt för patrullen att fatta beslut. Under utfärden är patrulledarens uppgift att se till att varje spejarscout tar hand om sin ansvarsuppgift under resan. Vid behov hjälper patrulledaren spejarscouterna. Hen följer också med att varje spejarscout har en trevlig utflykt. Fyrens utvärdering: Patrullen utvärderar hela utfärden och hela etappen tillsammans. För utvärderingen kan bl.a. följande frågor användas som stöd: Vad var svårt, vad lyckades vi bra med? Vilken eller vilka kunskaper måste vi ännu öva på? Vilka sevärdheter kunde vi rekommendera åt turister som besöker staden? Vad kunde staden förbättra? Patrullen gör en artikel som publiceras på t.ex. kårens Facebook-sida.   Lotsen leder utvärderingsdiskussionen efter fyren om hur väl den och etappen lyckades. Hen handleder spejarscouterna att märka vad de lärt sig under etappen. Lotsen ger respons på vad spejarscouterna lyckats med och vid behov också utvecklingsidéer för kommande fyrar och verksamhetsplanering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga