Spejarscouten lever i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Valikko

Hållbar utveckling


Målsättning:

Spejarscouten lever i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Beskrivning:

Spejarscouten lär känna principerna för hållbar utveckling. Hen lär sig att göra sådana val som främjar förverkligandet av de principerna i sin livsmiljö.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren presenterar principerna för hållbar utvecklig åt spejarscouterna. Det är viktigt att hen själv föregår med gott exempel. Patrulledaren förbereder aktiviteterna och uppmuntrar spejarscouterna att själva söka fram information om hållbar utveckling. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att med kritiska frågor hjälpa spejarscouterna att förstå hur deras personliga val påverkar samhället.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga