Spejarscouten känner till och uppskattar sin egen hemort.

Valikko

Hemtrakten


Målsättning:

Spejarscouten känner till och uppskattar sin egen hemort.

Beskrivning:

Spejarscouten fördjupar hembygdskunskapen om sin hemort. Hen tar reda på vilka olika möjligheter hemorten erbjuder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand med de möjligheter som finns på hemorten. Tillsammans med lotsen ordnar hen de besök som behövs.    Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att ordna besök och hjälper hen att fixa de praktiska arrangemangen. Lotsen bidrar med sin egen kunskap om hemorten till planeringen av aktiviteten genom att tipsa om olika och nya utflyktsmål.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga