Spejarscouten kan bära ansvar. Hen planerar sin verksamhet och gör den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppgift: Staden


Målsättning:

Spejarscouten kan bära ansvar. Hen planerar sin verksamhet och gör den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Beskrivning:

Spejarscouten genomför ensam eller tillsammans med ett par en tillfällig och handledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift, antingen inom eller utanför gruppen, och får feedback. Spejarscouten får stöd i sin uppgift av en patrulledare eller en äldre ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen lämpliga ledarskaps- eller ansvarsuppgifter för varje spejarscout eller spejarscoutpar. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera ledarskaps- eller ansvarsuppgifterna och deras innehåll. Hen ser till att varje spejarscout vet vad hen ska göra och att varje spejarscout har tillgång till det material som behövs till aktiviteten. Patrulledaren ger i samarbete med lotsen feedback åt spejarscouterna för deras uppgifter.   Lotsens uppgift: Lotser leder uppgiften antingen direkt eller indirekt genom patrulledaren. Hen ser till att varje spejarscout har en lämpligt stor ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Då man funderar på övningarna är det bra att komma ihåg att det är frågan om en handledd och tillfällig ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Lotsen hjälper till med att hålla kontakt och med praktiska arrangemang. Vid behov kan lotsen också hjälpa i planeringen av uppgifterna, t.ex. genom att handleda spejarscouterna att fundera på vilka aktiviteter som lämpar sig för de yngre åldersgrupperna och genom att vid behov ge konkreta tips för planering och genomförande av aktiviteter.   Lotsen leder också feedbackdiskussionen efter övningen. Om aktiviteten har genomförts som ledarskapspraktik är det bra att också utnyttja feedbacken av akelorna eller kaptenerna. Lotsen ser till att kaptenen och akelan också vet om hurudan uppgift det varit frågan om. Det lönar sig att hålla feedbackdiskussionen rätt fort efter att aktiviteten har genomförts.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen bekantar sig på förhand med material om Thinking Day. Patrullen kan bekanta sig med antingen ett svenskspråkigt material eller ett engelskspråkigt som finns på WAGGGS:s sidor. Patrullen planerar ett evenemang med anknytning till Thinking Day för antingen den egna åldersgruppen eller yngre åldersgrupper med hjälp av material om Thinking Day eller kårens traditioner. Varje spejarscout sköter sin egen del under evenemanget. En spejarscout kan t.ex. ansvara för marknadsföringen av, en annan planera serveringen och resten av spejarscouterna ordna aktiviteter enligt tema. Patrulledaren och lotsen hjälper till enligt behov.

Spejarscoutpatrullen ordnar tillsammans en lägerolympiad åt scouterna i de yngre åldersgrupperna i kåren. Spejarscouterna planerar olika grenar till olympiaden tillsammans och varje spejarscout eller spejarscoutpar ansvarar för en gren under olympiaden. Patrulledaren och lotsen hjälper att ge instruktioner åt deltagarna i olympiaden och i arrangemangen kring olympiaden. De handleder också spejarscouterna, så att de på förhand märker vilka grenar som fungerar i terrängen och vilka grenar som lönar sig att spara för någon annan gång.

Spejarscouterna tar hand om en ansvarsuppgift i anknytning till ett traditionellt evenemang i kåren. Exempel på uppgift kan vara att bära fanan i en parad eller i kyrkan eller att fungera som flaggpatrull på ett stort kårläger eller en stor kårutfärd. Om scoutkåren ordnar scoutgudstjänster finns också ansvarsuppgifter som att dela ut programblad, läsa texter eller ackompanjera sång. En annan ansvarsuppgift kan vara att koka kaffe eller att ansvara för ett programnummer. 

Lägg till tips

Bifoga