Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen livsåskådning, kultur och behandlar sina eventuella fördomar mot den egna eller andra livsåskådningar. Spejarscouten kan och vågar möta andra kulturer.

Valikko

Livsåskådning


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen livsåskådning, kultur och behandlar sina eventuella fördomar mot den egna eller andra livsåskådningar. Spejarscouten kan och vågar möta andra kulturer.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med en religiös byggnad och verksamheten i en församling. Om kåren har församlingsanknytning kan patrullen också vara med och arrangera något av församlingens evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Moninaisuus Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens om tidpunkten för församlingsbesöket och bekantar sig med församlingens nätsidor på förhand.  Lotsens uppgift: Lotsen ser till att man tillsammans diskuterar besöket och de frågor det väckte efteråt. Lotsen hjälper till med kontakten till församlingens anställda.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen deltar i en gudstjänst och diskuterar upplevelsen efteråt. Patrullen kan också hjälpa till med kransnedläggningar, att samla in kollekt, dela ut psalmböcker eller läsa texter. Gudstjänsten kan till exempel vara kårens traditionella scoutkyrka eller scouternas nationella kyrkohögtid.

Patrullen lär känna en präst, en ungdomsarbetare, församlingens scoutansvariga (frans) eller någon annan anställd, som berättar om sitt jobb i församlingen. Samtidigt kan patrullen gärna berätta vad man gör i scoutingen och hurdan fyr de håller på att förbereda. Det är lätt att bekanta sig med församlingens verksamhet på förhand via dess webbsidor. Man får gärna bjuda in prästen eller någon annan gäst att hälsa på i kårlokalen och där berätta om sig själv eller så kan patrullen göra ett besök till församlingen. 

Patrullen träffar unga medlemmar i någon annan församling eller trossamfund och gör något tillsammans med dem. Patrullen kan till exempel ordna en brädspelskväll, en fotbolls- eller innebandymatch med blandade lag eller en dagsutflykt i naturen och vid brasan. Det går utmärkt att ordna någon aktivitet tillsammans med scouterna eller bjuda in ungdomarna till en avdelningsträff. Förutom scoutkårer med koppling till evangelisk-lutherska församlingar finns också på en del orter ortodoxa, frikyrkliga och mormonska scoutkårer. Dessutom finns scouter som hör till andra än kristna församlingar samt konfessionslösa scouter.

Patrullen bekantar sig med en person med annorlunda kulturell bakgrund och intervjuar hen. Gästen kan vara en utbyteselev, någon som flyttat till Finland eller en finländare som bott länge utomlands. Gästen får berätta om kulturen i ett annat land. Patrullen förbereder sig för besöket genom att hitta på lämpliga intervjufrågor och samtalsämnen. Patrullen kan också bekanta sig med samisk, romsk eller finskjudisk kultur. Här ges några exempel på frågor som kan vara intressanta att ställa: Vilka högtider och högtidstraditioner firas? Hurdan är matkulturen, vilka seder och traditioner hänger ihop med mat och ätande, samt vilka typiska ingredienser används i matlagningen? Finns det något som är förbjudet att äta och varför? Hur ser ungdoms- och barnkulturen ut? Vilken ställning har kvinnor? Vad finns det i finländsk kultur som verkar konstigt? Vad skulle gästen gärna överföra från sin kultur till Finland?

Patrullen besöker en kyrka, en synagoga, ett bönerum eller en moské och bekantar sig med religiös konst, målningar och skulpturer. Patrullen kan också gå till en sakristia, en krypta eller ett kyrktorn.  

Lägg till tips

Bifoga