Spejarscouterna känner till nödsignalerna och säkerhetsutrustningen ombord samt var den finns. Spejarscouten lär sig hur man agerar säkert i undantagssituationer och hur man ger första hjälpen.

Valikko

Sjöaktivitet: Säkerhet


Målsättning:

Spejarscouterna känner till nödsignalerna och säkerhetsutrustningen ombord samt var den finns. Spejarscouten lär sig hur man agerar säkert i undantagssituationer och hur man ger första hjälpen.

Beskrivning:

Spejarscouterna bekantar sig med nödsignalerna och säkerhetsutrustningen. Spejarscouten bekantar sig med de vanligaste redskapen för att ge nödsignaler med, flytvästar, kastlinor, räddningsflottar, VHF-radioutrustning och släckningsutrustning. Spejarscouterna bekantar sig med potentiella faro- och undantagssituationer som förekommer i sjöfart. Spejarscouten bekantar sig med hur man ska agera vid en MOB-situation (Man over board = man över bord) såväl ombord på båten som i vatten. Spejarscouterna bekantar sig med vad man ska göra om en eldsvåda bryter ut, om det förekommer gasläckage, om motorn går sönder eller om man kör på grund. Samtidigt lär sig spejarscouterna också att ge första hjälpen och sköta hypotermi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ta reda på vilken säkerutrustning det finns på kårens båt och vid behov repetera hur de används tillsammans med lotsen. Patrulledaren planerar hur aktiviteten kan genomföras med spejarscouterna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera övningarna och deltar i dem tillsammans med patrullen. Lotsen ser till att övningarna är säkra och att spejarscouterna har möjlighet att vid behov fråga om svåra saker. Lotsen ser till att nödsignaleringsutrustningen inte används så att någon kan uppfatta övningen som en riktig nödsituation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrulledaren leder en diskussion om hur man hanterar olika situationer till sjöss, och kan till sin hjälp ta ”Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss”. Patrulledaren kan under aktivitetens genomförande använda sig av egna erfarenheter och upplevelser.

Lär patrullmedlemmarna var båtens säkerhets-, släcknings-, första hjälpen- och utrustning för nödsignalering finns och lär dem olika nödsignaler. Låt spejarscouterna bekanta sig med olika sorters släckningsutrustning och ta reda på hur man släcker olika bränder.

Lägg till tips

Bifoga