Spejarscouten vet vad som kommer att hända längs med hens scoutstig och förbereder sig på att bli uppflyttad till en ny patrull som explorerscout.

Valikko

Det som komma skall


Målsättning:

Spejarscouten vet vad som kommer att hända längs med hens scoutstig och förbereder sig på att bli uppflyttad till en ny patrull som explorerscout.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med grundbegreppen och strukturen på explorerscoutprogrammet. Patrullen bekantar sig med fickorna, evalueringsträffarna, gruppledarutbildningen och andra skeden i explorerscoutprogrammet genom att rita en belysande bild.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan delta i planeringen och genomförandet av aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren berättar vid behov om sina egna erfarenheter av explorerscoutprogrammet och om roliga grejer i det och ger spejarscouterna en positiv bild av explorerscoutprogrammet.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ge spejarscouterna en bild av explorerscoutprogrammet som är lockande. I mån av möjlighet lönar det sig för lotsen att be någon av explorerscouterna i kåren att presentera den kommande åldersgruppen för spejarscouterna. Det vore bra om spejarscouternas blivande patrulledare och lots kan vara med, så att spejarscouterna direkt får bekanta sig med dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

44 timmar och 3 ninjor. Explorerscoutåldern för med sig liljor, under vilka man gör en viss sak under en viss tid eller en viss sträcka. Liljorna prövar särskilt tålamod. 44 timmar och 3 ninjor- uppflyttningen erbjuder smakprov ur liljor och det kommande explorerscoutprogrammet.   Liljorna räcker ofta minst 24 timmar, men en ninja räcker högst tolv timmar. Under 44 timmar genomförs ändå tre ninjor. Längden på ninjorna deifinieras av en hurudan kombination av liljor patrullen väljer. Liksom från liljorna, får man också från ninjorna ett märke att fästa på scoutbältet. Som märke fungerar en stjärna i olika färger och material.   Exempel på ninjor: 

 • tystnadsninja
 • sovsäcksninja
 • bastuninja
 • sångninja
 • läderninja (att gå)
 • lekninja
Då man genomför ninjorna genomför man också uppgifter som hör till ninjan. T.ex. under sovsäcksninjan ligger man inte bara i sovsäcken, utan gör många olika saker utan att låta sovsäcken hindra farten.   Exempel på aktiviteter att göra under sovsäcksninjan:  
 • sovsäckslöpning
 • olika nata-lekar
 • att spela brädspel
 • ansiktsvård
 • att tillreda gourmet mat
 • något litet handarbete
 • morsekoder
Exempel på aktiviteter att utföra under en bastuninja: 
 • bastubad och simning
 • tillverka en bastukvast
 • bekanta sig med bastuhistoria
 • tillreda bastumat
 • berätta bastuberättelser
Källa: Hämeen Partiopiirin siirtymäpaketti 

Spejarscouterna som uppflyttas till explorerscouter undersöker explorerscoutprogrammet och märker ut evenemang och kurser för explorerscouter i sin scoutstig. Spejarscouterna bekantar sig med det kommande programmet och dess struktur under ledning av lotsen. Dessutom lönar det sig att redan söka efter kommande explorerscoutevenemang, som patrullen kan delta i. 

Lägg till tips

Bifoga