Spejarscouten vet vad som kommer att hända längs med hens scoutstig och förbereder sig på att bli uppflyttad till en ny patrull som explorerscout.

Valikko

Det som komma skall


Målsättning:

Spejarscouten vet vad som kommer att hända längs med hens scoutstig och förbereder sig på att bli uppflyttad till en ny patrull som explorerscout.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med grundbegreppen och strukturen på explorerscoutprogrammet. Patrullen bekantar sig med fickorna, evalueringsträffarna, gruppledarutbildningen och andra skeden i explorerscoutprogrammet genom att rita en belysande bild.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan delta i planeringen och genomförandet av aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren berättar vid behov om sina egna erfarenheter av explorerscoutprogrammet och om roliga grejer i det och ger spejarscouterna en positiv bild av explorerscoutprogrammet.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ge spejarscouterna en bild av explorerscoutprogrammet som är lockande. I mån av möjlighet lönar det sig för lotsen att be någon av explorerscouterna i kåren att presentera den kommande åldersgruppen för spejarscouterna. Det vore bra om spejarscouternas blivande patrulledare och lots kan vara med, så att spejarscouterna direkt får bekanta sig med dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppflyttning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga